Presentation Skills

Presentation Skills

Một kĩ năng thể hiện sự chuyên nghiệp và trình độ của bạn. Bài test cho kĩ năng thuyết trình bằng tiếng anh