Speaking & Listening

Unit 7: What are your short terms goals?

Unit 7: What are your short terms goals?
Bạn cần đặt ra một mục tiêu ngắn hạn và dài hạn khi apply vào một công việc mới. Hãy lên kế hoạch trước cho công việc sắp tới của mình.

Cách trả lời câu hỏi này sẽ phụ thuộc vào vị trí bạn đang có được trong sự nghiệp của mình. Một người với 5 năm kinh nghiệm sẽ có mục tiêu ngắn hạn khác với một người chưa có kinh nghiệm. Tôi sẽ đưa ví dụ cho cả hai trường hợp: 

"My short term goal is to learn everything I can about marketing. I want to find a position where I can contribute what I've learned through education and to gain real life experience. I believe the next couple of years will be very important to me and my immediate goal is to learn and become skilled in all aspects of marketing."

Đây là một người vừa mới bước ra khỏi trường đại học. Đối với trường hợp này thì học hỏi là một mục tiêu ngắn hạn tốt nhất bởi nó cho thấy được sự sẵn sàng làm việc và sẵn sàng cống hiến của tác giả với công việc. Câu cuối còn cho thấy rằng tác giả rất coi trọng sự nghiệp của mình và nghiêm túc với những bước đầu tiên.

"My short term goal is to get into a management position. The last five years of my career, I've concentrated on learning and acquiring all the skills needed to perform excellent work. Recently, I've taken more responsibilities in management because I eventually want to become a sales manager. I'm excited about the last few assignments I completed because it involved working with vendors and partners while managing a small group of workers. So I hope to be in a management position within a year or two and I feel I'm doing a diligent job by volunteering for extra work to gain more experience."

Ở trường hợp này tác giả nói chi tiết hơn vì anh này đã có một vài năm kinh nghiệm. Ai cũng đều có thể nói rằng muốn vị trí quản lý, nhưng ứng viên này nói chi tiết hơn bằng cách cho thấy từng bước anh ta đang làm để có thể đạt được mục tiêu ngắn hạn. Example, một lần nữa, là một điều kiện cần thiết để có thể tạo ra một strong answer. Hãy nhìn cái cách mà anh ấy nói đến những điều anh ấy đã làm: dùng thời hiện tại hoàn thành. (Candidate 2).

Sau đây là phần luyện tập:

Luyện tập