Networking - Unit 9: Understand different cultures

Networking - Unit 9: Understand different cultures
Việc thấu hiểu sự khác biệt văn hóa giữa các vùng miền, các quốc gia sẽ giúp bạn thuận lợi hơn khi làm việc với đối tác, khách hàng của mình.

Đôi khi sự khác biệt văn hóa cũng ảnh hưởng xấu đến công việc của bạn nếu bạn không chú ý.

1. Chú ý rằng vì có sự khác biệt văn hoá nên khi giao tiếp cần cẩn thận và xem xét có nên nói những chủ đề nhạy cảm hay không.

THE WEATHER > TRAVEL > SPORT > WORK > FAMILY > MONEY > POLITICS > RELIGION.

Dãy trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ an toàn. Ở các nước thì độ an toàn của chủ đề sẽ rất đa dạng. Ví dụ chủ đề tiền ở Mỹ sẽ ở mức cao hơn ở Anh (người Mỹ ko khó chịu khi nói về tiền, còn người Anh thì có thể có, đặc biệt là hỏi về lương). Nếu không biết chủ đề nào là an toàn, bạn có thể dùng các chủ đề như thời tiết, thể thao để đợi người kia chuyển chủ đề.

2. Nói chuyện về nguồn gốc của người khác là một vấn đề nhạy cảm và phức tạp, các bạn nên sử dụng những tips sau:

* Nếu các bạn hỏi người Anh hoặc Mỹ da màu về nguồn gốc thực sự của họ, kiểu như “Where are you “realy from”?” hay đoán xem nguồn gốc của họ ở đâu, điều này sẽ là cực kỳ bất lịch sự (impolite). Please, don’t do that.

* Những người Mỹ da đen thường tự gọi mình là African-American hoặc “da đen”. Những từ như “da màu” (coloured) hay Negro được coi là những từ mang tính xúc phạm.

3. Đi muộn

Các văn hoá có sự khác nhau về thái độ đối với thời gian, hay nói cách khác, từ “muộn” được định nghĩa khác nhau ở các nước khác nhau. Ở Anh hay ở Mỹ, đến sau giờ hẹn 15’ được coi là muộn. Ở một vài nước khác (như Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha), đến sau giờ hẹn 40’ vẫn được coi là bình thường.