Speaking & Listening

Networking - Unit 8: Eating out

Đôi khi chúng ta sẽ phải đi ăn cùng đối tác để mở rộng mối quan hệ trong công việc cũng như cuộc sống. Vậy chúng ta nên lưu ý một số cấu trúc câu trong bài này.