Networking - Unit 8: Eating out

Thứ sáu ngày 19 thg 02 năm 2016
Đôi khi chúng ta sẽ phải đi ăn cùng đối tác để mở rộng mối quan hệ trong công việc cũng như cuộc sống. Vậy chúng ta nên lưu ý một số cấu trúc câu trong bài này.