Unit 9: Phân biệt cặp âm /tʃ/ in child & dʒ in job

Thứ năm ngày 21 thg 01 năm 2016
Unit 9: Phân biệt cặp âm /tʃ/ in child & dʒ in job
Hôm nay cùng cô phân biệt cặp âm /tʃ/ in child & dʒ in job các bạn nhé!

Cùng tìm hiểu cách phát âm của 2 âm này với mshoagiaotiep.com nhé!

1. Âm /tʃ/

Âm /tʃ/ xuất hiện trong: “check, church, teacher, natural, lunch, match”

  • Để đầu lưỡi vào lợi hàm trên để ngăn không cho hơi thoát ra ngoài;
  • Thả lưỡi nhanh, đẩy luồng hơi mạnh ra ngoài;
  • Môi di chuyển đẩy ra phía ngoài theo hình tròn;
  • Cổ họng KHÔNG RUNG;                     

2.  Âm  /dʒ/

  •  Để đầu lưỡi vào lợi hàm trên để ngăn không cho hơi thoát ra ngoài;
  • Thả lưỡi nhanh, đẩy luồng hơi mạnh ra ngoài;
  • Môi di chuyển đẩy ra phía ngoài theo hình tròn;
  • Cổ họng RUNG;

Cùng luyện tập 1 file nghe để tìm hiểu kĩ hơn về file này nhé!       

A. The following pairs of words contain the sounds /tʃ/ in child & /dʒ/ in job. You will hear one word from each pair. Circle the word that you hear.
 

1.         cheap              jeep

2.         choke               joke

3.         chew                jew

4.         choice              joyce

5.         riches              ridges

6.         lunch               lunge

7.         match              madge

8.         etch                 edge

B. In the following pairs of words, one word ends with the sound /tʃ/ or /dʒ/ . You will hear one words from each pair. Circle the word that you hear.
 

1.         hat                   hatch

2.         hit                    hitch

3.         it                      itch

4.         beat                 beach

5.         bad                  badge

6.         aid                   age

7.         paid                 page

8.         head                hedge

Chúc các bạn học thật tốt trên mshoagiaotiep.com nhé!