Unit 7: Phân biệt cặp âm /s/ in see & /z/ in zoo

Thứ năm ngày 21 thg 01 năm 2016
Hãy cùng cô học cách phân biệt cặp âm /s/ in see & /z/ in zoo các em nhé!

Cặp âm /s/ và /z/ là chủ điểm bài học ngày hôm nay.

Âm /s/ sẽ xuất hiện trong các từ: so, cent, scene, missing, decide, race, kiss

Âm /z/ xuất hiện trong từ: zero, crazy, dizzy, noisy, buzz, these, cries

1. Âm /s/

- đưa lưỡi về hướng 2 hàm răng;

- đưa đầu lưỡi về lợi phía trên nhưng không chạm;

- thổi hơi qua giữa lưỡi và răng trên.

- cổ họng KHÔNG RUNG

2. Âm /Z/                        

Âm được sản xuất như âm /s/

- đưa lưỡi về hướng 2 hàm răng;

- đưa đầu lưỡi về lợi phía trên nhưng không chạm;

- thổi hơi qua giữa lưỡi và răng trên.

- cổ họng RUNG

Cùng nghe 2 file để phân biệt sự khác biệt 2 âm này nhé!

A. The following pairs of words contain the sounds /s/ as in “see” and /z/ as in /zoo/. You will hear one word from each pair. Circle the word that you hear. (File 03)
 

1.            sue         zoo

2.            sip          zip

3.            sink        zinc

4.            sewn     zone

5.            sing        zing

6.            rice         rise        

7.            advice   advise

8.            dice        dies

9.            race       rays

10.          loss        laws

B. In the following pairs of words, one word ends with the sound /s/ or /z/. You will hear one word from each pair. Circle the word that you hear. (File 02)
 

1.            den        dense

2.            sin          since

3.            for          force

4.            saw        sauce

5.            see         cease

6.            who       whose

7.            go           goes

Cùng luyện một số bài tập trên mshoagiaotiep.com nhé!