Pronunciation - Cặp âm

Pronunciation - Cặp âm

Lộ trình học phát âm tiếng Anh từ A - Z cho người mới bắt đầu.

Xây dựng lộ trình học phát âm tiếng Anh cho người mới bắt đầu một cách khoa học để học tiếng Anh hiệu quả nhất
xem thêm

Unit 9: Phân biệt cặp âm /tʃ/ in child & dʒ in job

Hôm nay cùng cô phân biệt cặp âm /tʃ/ in child & dʒ in job các bạn nhé!
xem thêm

Unit 8: Phân biệt cặp âm /ʃ/ in she & /ʒ/ in pleasure

Hôm nay cùng cô phân biệt cặp âm /ʃ/ in she & /ʒ/ in pleasure các bạn nhé!
xem thêm

Unit 7: Phân biệt cặp âm /s/ in see & /z/ in zoo

Hãy cùng cô học cách phân biệt cặp âm /s/ in see & /z/ in zoo các em nhé!
xem thêm

Unit 6: Phân biệt cặp âm /θ/ in “thin” & / ð/ in “the”

Hãy cùng cô tìm hiểu cách phát âm của cặp âm kinh điển //θ/ và / ð/ các bạn nhé!
xem thêm

Unit 5: Phân biệt cặp âm /f/ in food & /v/ in voice

Cùng cô phân biệt cặp âm khiến nhiều học viên bối rối là /f/ và /v/ các bạn nhé!
xem thêm