Pronunciation - Âm đơn

Pronunciation - Âm đơn

Unit 3: How to pronounce /ai/ in buy

Một từ rất thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp công việc - "buy". Hãy học phát âm chuẩn từ này để giao tiếp chuyên nghiệp bạn nhé!
xem thêm

Unit 2: How to pronounce /ɑ:/ in hot

Not là một trong những từ khá cơ bản trong tiếng Anh và xuất hiện nhiều trong giao tiếp. Bạn phát âm từ này như thế nào nhỉ? Cùng tìm hiểu nhé!
xem thêm

Unit 1: How to pronounce "cat"

Con mèo là gì trong tiếng Anh nhỉ? Cat. Đúng rồi. Vậy từ "cat" đọc như thế nào, bạn đã bao giờ xem lại xem mình phát âm từ này đúng hay sai chưa? Cùng tìm ...
xem thêm