GIÁO TRÌNH TOPIC 3 - SCHOOL & UNIVERSITIES| thử thách 30 ngày chinh phục 8 chủ điểm giao tiếp tiếng Anh thông dụng nhất

Thứ ba ngày 28 thg 04 năm 2020
GIÁO TRÌNH TOPIC 3 - SCHOOL & UNIVERSITIES| thử thách 30 ngày chinh phục 8 chủ điểm giao tiếp tiếng Anh thông dụng nhất

GIÁO TRÌNH TOPIC 3 - SCHOOL & UNIVERSITIES| thử thách 30 ngày chinh phục 8 chủ điểm giao tiếp tiếng Anh thông dụng nhất

Theo dõi các thông tin chính thức của dự án tại đây 

Chủ đề này cực kỳ hữu ích và thông dụng đối với các bạn học sinh, sinh viên. Cùng khám phá ngay nào!!

1. CÁC TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ SCHOOL & UNIVERSITIES - TRƯỜNG HỌC

Đầu tiên, chúng ta cùng đi tìm hiểu các từ vựng về môn học:

Words

Part of speech

Phonetics

Meaning

History

N

/ˈhɪstri/

Lịch sử

Geography

N

/dʒiˈɑːɡrəfi/

Địa lí

Biology

N

/baɪˈɑːlədʒi/

Sinh học

Chemistry

N

/ˈkemɪstri/

Hóa học

Physical Education

N

/kænˈtiːn/

Thể dục

Science

N

/ˌfɪzɪkl edʒuˈkeɪʃn/

Khoa học

Information Technology

N

/ˌɪnfərˌmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi/

Công nghệ thông tin (Tin học)

Literature

N

/ˈlɪtrətʃər/

Ngữ Văn

Mathematics

N

/ˌmæθəˈmætɪks/

Toán học

Sau đó là các từ vựng tiếng Anh về vật dụng học tập:

Words

Part of speech

Phonetics

Meaning

Notebook

N

/ˈnəʊtbʊk/

Vở ghi

Backpack

N

/ˈbækpæk/

Ba lô

Calculator

N

/ˈkælkjuleɪtər/

Máy tính

Magnifying Glass

N

/ˈmæɡnɪfaɪɪŋ ɡlæs/

Kính lúp

Projector

N

/prəˈdʒektər/

Máy chiếu

Compass

N

/ˈkʌmpəs/

Com-pa

Glue

N

/ɡluː/

Keo dán

Stapler

N

/ˈsteɪplər/

Đồ bấm giấy

Desk

N

/desk/

Bàn học

Pencil Case

N

/ˈpensl keɪs/

Hộp bút

 

Cuối cùng là các ngành học ở trường đại học thường có:

Words

Part of speech

Phonetics

Meaning

Aviation

N

/ˌeɪviˈeɪʃn/

Hàng không

Engineering

N

/ˌendʒɪˈnɪrɪŋ/

Kĩ thuật

Economics

N

/ˌiːkəˈnɑːmɪks/

Kinh tế học

Advertising

N

/ˈædvərtaɪzɪŋ/

Quảng cáo

Agriculture

N

/ˈæɡrɪkʌltʃər/

Nông nghiệp

Military Science

N

/ˈmɪləteri ˈsaɪəns /

Khoa học quân sự

2. GIÁO TRÌNH TOPIC 3 - SCHOOL & UNIVERSITIES

Giáo trình là một công cụ không thể thiếu để học tập hiệu quả.  Các bạn tải về nghiên cứu trước rồi mở bài học trên youtube ra nha. 

***Vô cùng quan trọng: Bạn có giáo trình và Sách bài tập, nhưng nếu không xem Video bài giảng Livestream, chắc chắn bạn chỉ hiểu được 20-30% kiến thức thôi, vì vậy hãy nhớ Subcribe kênh Youtube để nhận lịch học nhé! https://bit.ly/followngay

►  Các bạn tải giáo trình ngay tại đây để học tập hiệu quả nhé: https://bit.ly/giaotrinhtopic3

►  Sách giải bài tập ở ngay đây: https://bit.ly/sachgiaitopic3

Tất cả những gì bạn cần làm bây giờ là Click "Đặt lịch nhắc" trong livestream trên kênh Youtube của buổi học số 1: https://bit.ly/playlist8chudiemgiaotiepTA

Chúc bạn sẽ luôn kiên trì để chinh phục 8 chủ điểm cùng cô nhé!