GIÁO TRÌNH TOPIC 2 - JOB AND WORK| thử thách 30 ngày chinh phục 8 chủ điểm giao tiếp tiếng Anh thông dụng nhất

Thứ ba ngày 28 thg 04 năm 2020
GIÁO TRÌNH TOPIC 2 - JOB AND WORK| thử thách 30 ngày chinh phục 8 chủ điểm giao tiếp tiếng Anh thông dụng nhất

GIÁO TRÌNH TOPIC 1 - TALK ABOUT YOURSELF| thử thách 30 ngày chinh phục 8 chủ điểm giao tiếp tiếng Anh thông dụng nhất

GIÁO TRÌNH TOPIC 2 - JOB AND WORK| thử thách 30 ngày chinh phục 8 chủ điểm giao tiếp tiếng Anh thông dụng nhất

Theo dõi các thông tin chính thức của dự án tại đây 

Chào các bạn!

Vậy là chúng mình cùng nhau đi qua được topic 1 - talk about yourself rồi đó. Các bạn đã nắm được bao nhiêu từ vựng hay rồi?
Cùng cô khám phá ngay topic 2 - job & work nhé. Đây là 1 chủ điểm rất là quan trọng trong môi trường công sở, dù bạn là sinh viên hay người đi làm thì đều cần học ngay và luôn đi nha.

1. CÁC TỪ VỰNG LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ ĐỀ JOB & WORK

 •  apply (v): ứng tuyển    /əˈplaɪ/
 • part-time job (n): Việc bán thời gian     /ˌpɑːtˈtaɪm/
 • full-time job (n): Việc toàn thời gian     /ˌfʊlˈtaɪm/
 • job offer (n): lời mời vào làm việc      /ˈɒfər/
 • training course (n): khóa đào tạo      /ˈtreɪnɪŋ kɔːs/
 • get promoted (v): được thăng chức   /prəˈməʊtid/  =  get a promotion  /prəˈməʊʃən/
 • work in shifts (v): làm theo ca    /ʃɪft/     night shift: ca đêm          day shift: ca ngày 
 • get a raise (v): tăng lương    /reɪz/
 • well-paid job (n) công việc được trả lương cao    /ˌwelˈpeɪd/    = high salary     /haɪ ˈsæləri/
 • to be fired/ sacked: bị sa thải     /faɪəd/   /sækt/
 • to quit a job = to leave a job: thôi việc     /kwɪt/                 /li:v/
 • be unemployed (adj): thất nghiệp  = out of work  = jobless /ˈdʒɒbləs/
 • earn money: kiếm tiền    /ɜːn/    = make money (v)
 • do for a living (n) kiếm sống
 • be responsible for (adj): chịu trách nhiệm điều gì /rɪˈspɒnsəbl/ = be in charge of /tʃɑːdʒ/
 • make an appointment: sắp xếp cuộc hẹn   /əˈpɔɪntmənt/
 • colleague (n): đồng nghiệp        /ˈkɒliːɡ/
 • workplace (n): nơi làm việc      /ˈwɜːkpleɪs/
 • manager (n): quản lí       /ˈmænɪdʒər/
 • skill (n): kỹ năng    /skɪl/
 • director (n): giám đốc     /dɪˈrektər/

2. GIÁO TRÌNH TOPIC 2 - JOB & WORK

Các bạn tải về nghiên cứu trước rồi mở bài học trên youtube ra nha. 

***Vô cùng quan trọng: Bạn có giáo trình và Sách bài tập, nhưng nếu không xem Video bài giảng Livestream, chắc chắn bạn chỉ hiểu được 20-30% kiến thức thôi, vì vậy hãy nhớ Subcribe kênh Youtube để nhận lịch học nhé! https://bit.ly/followngay

► Giáo trình topic 2: https://bit.ly/giaotrinhtopic2
Topic Job & Work rất quan trọng đối với người đi làm và sinh viên sắp ra trường. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé.

► Sách giải bài tập topic 2: https://bit.ly/sachgiaitopic2
(nhớ là sau khi học xong livestream hãy mở ra xem nhé)

Tất cả những gì bạn cần làm bây giờ là Click "Đặt lịch nhắc" trong livestream trên kênh Youtube của buổi học số 1: https://bit.ly/playlist8chudiemgiaotiepTAChúc bạn sẽ luôn kiên trì để chinh phục 8 chủ điểm cùng cô nhé!