ANH NGỮ MS HOA - MS HOA GIAO TIẾP THÔNG BÁO CHUYỂN CƠ SỞ

ANH NGỮ MS HOA - MS HOA GIAO TIẾP THÔNG BÁO CHUYỂN CƠ SỞ

THÔNG BÁO CHUYỂN CƠ SỞ
Từ Anh ngữ Ms Hoa cơ sở 41 Tây Sơn sang Anh ngữ Ms Hoa cơ sở 188 Nguyễn Lương Bằng.

Nhằm để đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh đông đảo của học viên Anh ngữ Ms Hoa cơ sở 41 Tây Sơn, cô Hoa quyết định chuyển đến cơ sở mới tại 188 Nguyễn Lương Bằng. Nơi không gian học tập của học viên được tân trang nhiều thiết bị hiện đại hơn nữa, rộng rãi với rất nhiều phòng học.

Kể từ ngày 14/11 Anh ngữ Ms Hoa Cơ sở 118 Nguyễn Lương Bằng sẽ bắt đầu chính thức hoạt động - Tất cả giáo viên, học viên sẽ làm việc và học tập Offline tại cơ sở mới.

Trân trọng!