Tất tần tật về cách dùng “The” trong tiếng Anh

Thứ ba ngày 23 thg 06 năm 2020
Tất tần tật về cách dùng “The” trong tiếng Anh

Mạo từ "the" là một trong những từ loại được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh và nếu muốn học tốt tiếng Anh bạn không thể không hiểu rõ về cách dùng của từ loại này. 

I. Sơ lược về mạo từ xác định "The"

Mạo từ xác định “the” được dùng trước danh từ xác định, nghĩa là cả người nói và người nghe đều biết đối tượng được đề cập tới. “The” có thể dùng theo nghĩa biểu chưng (generic meaning), nghĩa là dùng để chỉ một loài.

Tất tần tật về cách dùng “The” trong tiếng Anh

Ví dụ:

 • The moon is very bright tonight - Đêm nay trăng rất sáng.
 • The kangaroo is found only in Australia - Chuột túi chỉ được tìm thấy ở Úc

II. Cách dùng the trong tiếng Anh

1. Sử dụng “the” trước những danh từ chỉ sự duy nhất

Ví dụ:

 • The Pope is visiting Russia.
 • Who is the president of France?

2. Sử dụng với tính từ so sánh nhất

Ví dụ:

 • He is the tallest boy in the class.
 • It is the oldest building in the town.

cách dùng “The” trong tiếng Anh

3. Dùng để chỉ đối tượng đã được nhắc đến trước đó

Ví dụ:

 • A young man got a nasty shock when he tried to rob a jewellery shop in Richmond. The man used a heavy hammer to smash the windows in the shop.

4. Dùng để chỉ đối tượng duy nhất trong bối cảnh nào đó.

Ví dụ:

 • We live in a small house next to the church. (= the church in our village)
 • Dad, can I borrow the car? (= the car that belongs to our family)
 • When we stayed at my grandmother’s house, we went to the
 • beach every day. (= the beach near my grandmother’s house)
 • Look at the boy over there. (= the boy I am pointing at)

5. Khi dùng để tượng trưng cho cả loài

 • The wolf is not really a dangerous animal. (= Wolves are not really dangerous animals.)
 • The heart pumps blood around the body. (= Hearts pump blood around bodies.)

6. Dùng để chỉ hệ thống hoặc dịch vụ

 • How long does it take on the train?
 • The radio I heard it on 
 • You should tell the police.
 Bài viết có thể bạn quan tâm:
 >> Giới từ trong tiếng Anh

III. Cách dùng the với danh từ chỉ các quốc gia trên thế giới.

Mạo từ xác định "the" được sử dụng trước các quốc gia

1. Bao gồm: Vương quốc, tiểu bang hay nước công hòa.

ví dụ:

the United Kingdom

the Kingdom of Bhutan

the United States

the People's Republic of China

 

2. Các quốc gia có danh từ số nhiều như tên của họ

Ví dụ: 

 • The Netherlands 
 • The Philippines

3. Các quốc giá có đặc điểm địa lý, chẳng hạn như các dãy núi, nhóm đảo, sông, biển, đại dương và kênh rạch

Ví dụ:

 • The Himalayas
 • The Canaries
 • The Atlantic (Ocean)
 • The Amazon
 • The Panama Canal

Ngoài ra 

"The" còn được dùng với các đối tượng như:

Các tòa nhà hoặc tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng.

 • The Empire State Building
 • The Taj Mahal
 • The Mona Lisa

Các cơ quan, tổ chức 

 • The United Nations
 • The Seamen's Union

Để nắm vững hoàn toàn cách dùng mạo từ xác định "the" trong tiếng Anh không phải là điều quá khó khăn .Các bạn nhớ thường xuyên luyện tập để có thể thành thạo từ loại này nhé!