Quy tắc VÀNG khi đánh trọng âm trong tiếng Anh

Quy tắc VÀNG khi đánh trọng âm trong tiếng Anh
Khi nghe người bản xứ nói, nhiều bạn thắc mắc vì sao họ có ngữ điệu trầm bổng rất hay. Bí kíp nằm ở các cách đánh trọng âm trong tiếng Anh đấy!

Khi nghe người bản xứ nói, nhiều bạn thắc mắc vì sao họ có ngữ điệu trầm bổng rất hay. Trọng âm chính là một trong những yếu tố quyết định điều đó. Nếu không để ý tới các quy tắc trọng âm, bạn sẽ không thể hiểu được những gì người bản xứ nói và ngược lại, họ cũng khó để hiểu nếu bạn phát âm như nhau với mọi âm tiết. Vậy hãy cùng Ms Hoa Giao Tiếp tìm hiểu về các quy tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh nhé!

I. LÝ THUYẾT VỀ ĐÁNH TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

1. Trọng âm là gì?

Với một từ có hai âm tiết trở lên, khi nghe người bản xứ phát âm bạn sẽ thấy có sự khác nhau giữa các âm tiết. Luôn có một âm được nhấn mạnh, nổi bật bởi tông giọng và độ dài. Người ta quy định rằng những âm như thế có trọng âm. Ký hiệu trong phiên âm quốc tế sẽ có dấu phẩy (‘) trước âm tiết như vậy.

➥ Ví dụ:

  • Color:  /'kʌlər/
  • Sunny: /'sʌni/
  • History:  /'hɪstri/

2. Vì sao trọng âm lại quan trọng

Trọng âm có vai trò gần như các dấu thanh trong tiếng Việt. Chỉ cần thay dấu là một từ đã mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Ví dụ là – lá – lạ, ca – cá – cà… Việc thay đổi trọng âm trong tiếng Anh cũng tương tự. Xét ví dụ với các từ dưới đây:

  • record

/‘rekɔ:d/: kỷ lục

/rɪˈkɔːrd/: thu âm

  • desert

/ˈdez.ɚt/: sa mạc

/dɪˈzɝːt/: đào ngũ, trốn ngũ

  • project

/ˈprɑː.dʒekt/: kế hoạch

/prəˈdʒekt/: dự đoán

Vì vậy, bạn cần phải trang bị cho mình kiến thức này và sử dụng thành thạo để có thể nâng cao đồng thời khả năng nghe và nói.

3. Nguyên tắc đánh trọng âm

Có 2 nguyên tắc bắt buộc để đánh trọng âm cho một từ:

  • Mỗi từ chỉ có một trọng âm duy nhất
  • Trọng âm luôn được đánh ở nguyên âm thay vì phụ âm

II. CÁC QUY TẮC TRỌNG ÂM

Có rất nhiều quy tắc nhỏ lẻ xoay quanh việc đánh trọng âm, vì vậy người học thường bị “choáng ngợp”. Tuy nhiên, nếu thực sự dành thời gian để đọc, hiểu và áp dụng những quy tắc này,  bạn sẽ sớm thành thạo chúng một cách bất ngờ đấy!

Để có cách nhìn tổng quát và trực quan về kiến thức này, bạn có thể xem video sau:

1. Quy tắc trọng âm với từ hai âm tiết cơ bản

Quy tắc 1: Động từ, giới từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

➥ Ví dụ:

De’ny

Re’lax

Be’gin

En’joy

Be’come

Re’veal

A’mong

For’get

Một số trường hợp ngoại lệ: ‘answer, ‘enter, ‘happen, ‘offer, ‘open…

Quy tắc 2: Danh từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

➥ Ví dụ:

‘Bottle

‘Children

‘Table

‘Laptop

‘Desktop

‘Tiger

‘Coffee

‘Keyboard

Một số trường hợp ngoại lệ: ad’vice, ma’chine, mis’take…

Quy tắc 3: Tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

➥ Ví dụ:

‘Basic

‘Lucky

‘Silly

‘’Yellow

‘Lazy

‘Handsome

‘Ugly

‘Busy

Một số trường hợp ngoại lệ: a’lone, a’mazed, …

2. Quy tắc trọng âm với từ có tiền tố hoặc hậu tố

a. Với tiền tố

Quy tắc 4: Hầu hết các tiền tố không nhận trọng âm

➥ Ví dụ:

Re’ly

Unbe’lievable

Un’likely

Discon’nect

Re’move

Ex’plore

Des’troy

Re’cord

Một số trường hợp ngoại lệ: ‘underpass, ‘underlay…

b. Với hậu tố

Quy tắc 5: Những hậu tố có trọng âm rơi vào chính nó: -ee, -eer, -ique, -esque, -ain

➥ Ví dụ:

De’gree

Bou’tique

Volun’teer

Ag’ree

Engi’neer

U’nique

Ca’reer

Main’tain

Một số trường hợp ngoại lệ: em’ployee, com’mittee, ‘coffee, …

Quy tắc 6: Những hậu tố khiến trọng âm rơi vào âm tiết trước nó: -acy, -ance, -ence, -eous, -ian, -iar, –ic, -ical, -id, -idle, -ience, -ious, ish, -ity, -sion, -tion

➥ Ví dụ:

Or’ganic

I’talian

‘Entrance

‘Stylish

Eco’nomic

Satis’faction

Re’vision

‘Foolish

Quy tắc 7: Trọng âm của từ không thay đổi khi thêm các hậu tố sau: -able, -en, -er/or, -ful, -hood, -ing, -less, -ment, -ness, -ous, -ship

➥ Ví dụ:

Ag’ree à Ag’reement

‘Happy à ‘Happiness

‘Poison à ‘Pisonous

‘Meaning à ‘Meaningless

Re’lation à Re’lationship

Ex’cite à Ex’citing

3. Quy tắc trọng âm với một số gốc từ đặc biệt

Quy tắc 8: Trọng âm rơi vào âm thứ 3 từ dưới lên với những từ kết thúc là -al, -ate, -cy, -graphy, -gy, -ity, -phy

➥ Ví dụ:

Im’mediate

Tech’nology

Eco’nomical

Pho’tography

Quy tắc 9: Trọng âm rơi vào chính những âm sau: our, self, sist, tain, test, tract, vent, vert

➥ Ví dụ: 

E’vent

Pro’test

Your’self

Mini’test

Con’vert

Main’tain

Sub’tract

Your’self

Xem thêm:

III. LUYỆN TẬP

Chọn từ có vị trí đánh trọng âm khác với những từ còn lại:

CÂU

A

B

C

D

1

magical

immediate

interesting

Dangerous

2

number

transmit

contact

Arrange

3

neighbor

receive

different

Classmate

4

telephone

emigrate

demonstrate

Introduce

5

festival

buffalo

electricity

Furniture

6

organize

restaurant

community

Neighborhood

7

notice

surface

effect

contact

8

character

citizenship

similar

assistance

9

behavior

Necessary

tradition

participate

10

revise

believe

comment

improve

 

Để có thể giao tiếp thành thạo với người nước ngoài, việc phát âm chuẩn xác ngay từ những bước đầu chuẩn quy tắc đánh trọng âm là vô cùng quan trọng. Vì vậy, hãy chăm chỉ luyện tập hàng ngày các bạn nhé! Để có thể chinh phục tiếng Anh trong thời gian ngắn, bạn cũng có thể tham gia các lớp học như tại Ms Hoa Giao Tiếp. Với phương pháp học độc quyền và được thực hành thường xuyên, chắc chắn bạn sẽ sớm hoàn thiện các kỹ năng ngôn ngữ của mình.