Unit 5: Making A Complaint

Cuộc sống có những điều không như ý mình muốn, lúc ấy các em muốn than phiền hay thể hiện sự chưa hài lòng thì nói như nào nhỉ? Bài học này sẽ giải ...
xem thêm

Unit 2: Developing A Conversation

Với bất kì Quốc gia nào, ngôn ngữ nào, việc biết thêm các yếu tố đồng tình, phản đối, gợi mở vào câu chuyện sẽ khiến câu chuyện được kéo dài một ...
xem thêm

Unit 1: Showing Interest In A Conversation

Không chỉ ngữ pháp tốt, phản xạ nhanh, từ vựng phong phú, phát âm chuẩn, mà cả việc thêm "cảm xúc" vào cuộc nói chuyện sẽ gây ấn tượng mạnh hơn với ...
xem thêm