Listening & Speaking

Listening & Speaking

UNIT 8: SPEAKING ON THE PHONE

Cùng cô tìm hiểu về những kĩ năng nói chuyện qua điện thoại các em nhé!
xem thêm

UNIT 7: ORDERING AND BUYING THINGS

Cùng cô tìm hiểu cách để mua sắm thoải mái các em nhé.
xem thêm

UNIT 6: MAKING REQUESTS

Cùng cô tìm hiểu đưa ra những đề nghị hoặc yêu cầu của mình như thế nào các em nha.
xem thêm

UNIT 4: TALKING ABOUT PLACES

Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em một cách chi tiết xem làm thế nào để miêu tả một nơi chốn cho thật hấp dẫn, thú vị và đi vào đúng trọng tâm nha
xem thêm

UNIT 3: TALKING ABOUT THINGS

Trong bài học lần trước, chúng ta đã cùng nhau học cách miêu tả người, vậy còn nói về vật thì phải làm sao? Cùng cô tìm hiểu nhé.
xem thêm