Cách phát âm thật chuẩn âm /u:/ và /ʊ/
Nội dung bài học

A. Cách phát âm /u:/ và /ʊ/

1. Phát âm nguyên âm /u:/ 

- Giữ đầu lưỡi thấp, chạm nhẹ hàm răng phía trước

- Khi nói, nâng cao đuôi lưỡi về phía vòm miệng nhưng không chạm vào vòm miệng

- Cong môi lại và chu ra

Ví dụ:

 • food /fuːd/ (n) lương thực
 • soon /suːn/ (adv) chẳng bao lâu nữa, chẳng mấy chốc nữa
 • remove /rəˈmuːv/ (v) di chuyển, dọn
 • bamboo /bӕmˈbuː/ (n) cây tre
 • music /ˈmjuːzik/ (n) âm nhạc

2. Phát âm nguyên âm /ʊ/

- Đọc âm u rồi dần dần kéo ngắn thời gian đọc u lại

- Cong môi chỉ sử dụng cơ môi hơi giống cách đọc âm ư 

- Phát âm sử dụng đồng thời đọc âm u trong khi miệng hơi ư

Lưu ý: Không được đọc thành ư hay ơ chỉ khẩu hình hơi giống cách đọc của 2 âm này thôi.

Ví dụ:

 • put /put/ (v) đặt, để
 • foot /fut/ (n) bàn chân
 • should /ʃud/ (v) nên (nên làm gì)
 • sugar /ˈʃuɡə/ (n) đường

B. Cách nhận biết âm /u:/ và /ʊ/

1. Nhận biết âm /u:/

"o” thường được phát âm là /uː/ trong một vài từ thông dụng có tận cùng bằng “o” hay “o” + phụ âm

enlightenedVí dụ:

 • tomb /tuːm/: mộ, mồ
 • remove /rɪ’muːv/: bỏ đi, làm mất đi

“u” được phát âm là /uː/

enlightened​​​​​​​Ví dụ:

 • brutal /’bruːtl/: thô bạo, dã man
 • lunar /ˈluːnə/: thuộc về mặt trăng

“oo” được phát âm là /uː/

enlightened​​​​​​​Ví dụ:

 • tool /tuːl/: đồ dùng
 • tooth /tuːθ/: cái răng

“ou” được phát âm là /uː/

enlightened​​​​​​​Ví dụ:

 • group /gruːp/: một nhóm, một đám
 • troupe /truːp/: gánh hát

“ui” được phát âm là /uː/

enlightened​​​​​​​Ví dụ:

 • juice /dʒuːs/: nước cốt, nước trái cây
 • cruise /kruːz/: cuộc đi chơi trên biển

2. Nhận biết âm /ʊ/

“o” được phát âm là /ʊ/ 

enlightened​​​​​​​Ví dụ:

 • wolf /wʊlf/: chó sói
 • woman /’wʊmən/: đàn bà

“oo” thường được phát âm là /ʊ/

enlightened​​​​​​​Ví dụ:

 • book /bʊk/: sách
 • good /gʊd/: tốt

“ou” được phát âm là /ʊ/

enlightened​​​​​​​Ví dụ:

 • could /kʊd/: có thể
 • should /ʃʊd/: phải, nên

C. Luyện tập cách phát âm /u:/ và /ʊ/

Luyện đọc những câu sau, chú ý những từ in đậm

1. Âm /u:/

 • You must chew your food.
 • He proved he knew the truth.
 • The group flew to New York in June.

2. Âm /ʊ/

 • It should be good wool.
 • The woman took a good look at the wolf.
 • Look at the cookbook for a good pudding.

Vậy là bài học ngày hôm nay tới đây là kết thúc, các bạn nhớ phải luyện tập thường xuyên để có được khả năng phát âm chuẩn bản xứ như mong đợi nhé! Chúc các bạn học tốt!

Nội dung khóa học
Nội dung bài học

A. Cách phát âm /u:/ và /ʊ/

1. Phát âm nguyên âm /u:/ 

- Giữ đầu lưỡi thấp, chạm nhẹ hàm răng phía trước

- Khi nói, nâng cao đuôi lưỡi về phía vòm miệng nhưng không chạm vào vòm miệng

- Cong môi lại và chu ra

Ví dụ:

 • food /fuːd/ (n) lương thực
 • soon /suːn/ (adv) chẳng bao lâu nữa, chẳng mấy chốc nữa
 • remove /rəˈmuːv/ (v) di chuyển, dọn
 • bamboo /bӕmˈbuː/ (n) cây tre
 • music /ˈmjuːzik/ (n) âm nhạc

2. Phát âm nguyên âm /ʊ/

- Đọc âm u rồi dần dần kéo ngắn thời gian đọc u lại

- Cong môi chỉ sử dụng cơ môi hơi giống cách đọc âm ư 

- Phát âm sử dụng đồng thời đọc âm u trong khi miệng hơi ư

Lưu ý: Không được đọc thành ư hay ơ chỉ khẩu hình hơi giống cách đọc của 2 âm này thôi.

Ví dụ:

 • put /put/ (v) đặt, để
 • foot /fut/ (n) bàn chân
 • should /ʃud/ (v) nên (nên làm gì)
 • sugar /ˈʃuɡə/ (n) đường

B. Cách nhận biết âm /u:/ và /ʊ/

1. Nhận biết âm /u:/

"o” thường được phát âm là /uː/ trong một vài từ thông dụng có tận cùng bằng “o” hay “o” + phụ âm

enlightenedVí dụ:

 • tomb /tuːm/: mộ, mồ
 • remove /rɪ’muːv/: bỏ đi, làm mất đi

“u” được phát âm là /uː/

enlightened​​​​​​​Ví dụ:

 • brutal /’bruːtl/: thô bạo, dã man
 • lunar /ˈluːnə/: thuộc về mặt trăng

“oo” được phát âm là /uː/

enlightened​​​​​​​Ví dụ:

 • tool /tuːl/: đồ dùng
 • tooth /tuːθ/: cái răng

“ou” được phát âm là /uː/

enlightened​​​​​​​Ví dụ:

 • group /gruːp/: một nhóm, một đám
 • troupe /truːp/: gánh hát

“ui” được phát âm là /uː/

enlightened​​​​​​​Ví dụ:

 • juice /dʒuːs/: nước cốt, nước trái cây
 • cruise /kruːz/: cuộc đi chơi trên biển

2. Nhận biết âm /ʊ/

“o” được phát âm là /ʊ/ 

enlightened​​​​​​​Ví dụ:

 • wolf /wʊlf/: chó sói
 • woman /’wʊmən/: đàn bà

“oo” thường được phát âm là /ʊ/

enlightened​​​​​​​Ví dụ:

 • book /bʊk/: sách
 • good /gʊd/: tốt

“ou” được phát âm là /ʊ/

enlightened​​​​​​​Ví dụ:

 • could /kʊd/: có thể
 • should /ʃʊd/: phải, nên

C. Luyện tập cách phát âm /u:/ và /ʊ/

Luyện đọc những câu sau, chú ý những từ in đậm

1. Âm /u:/

 • You must chew your food.
 • He proved he knew the truth.
 • The group flew to New York in June.

2. Âm /ʊ/

 • It should be good wool.
 • The woman took a good look at the wolf.
 • Look at the cookbook for a good pudding.

Vậy là bài học ngày hôm nay tới đây là kết thúc, các bạn nhớ phải luyện tập thường xuyên để có được khả năng phát âm chuẩn bản xứ như mong đợi nhé! Chúc các bạn học tốt!