Giới thiệu khóa học online dành cho người mất gốc
Nội dung bài học

Ai cũng bảo Tiếng anh giao tiếp là thứ tiếng dễ học nhưng nếu người học không có phương pháp và bí quyết học đúng đắn thì học mấy cũng không đạt được kết quả mong muốn hoặc là sẽ phải rèn luyện trong một thời gian rất dài. Và bạn biết đấy, thời gian cũng như cơ hội không chờ đợi bất cứ ai. Vì thế không nên bỏ lỡ hay phí phạm một giây một phút nào. Dẫu biết là thế nhưng làm sao chúng ta mới có thể tìm ra một phương cách tốt để học tập có hiệu quả mà tiết kiệm thời gian của chính mình.

Với mục tiêu chia sẻ với các bạn những phương pháp cần thiết để học giao tiếp hiệu quả, Ms Hoa Giao tiếp gửi đến lộ trình học 10 buổi giao tiếp online miễn phí dành cho tất cả các bạn. Lộ trình bao gồm:

Unit 1: Hey, how are you? (Greetings)

Unit 2: Who I am? (Name, age, where I live, where I study) Part 1

Unit 2: Who I am? (Name, age, where I live, where I study) Part 2

Unit 3: Who I love? (Family & friend) Part 1

Unit 3: Who I love? (Family & friend) Part 2

Unit 4: What I like? (Hobbies) Part 1

Unit 4: What I like? (Hobbies) Part 2

Unit 5: How I feel? (Feelings) Part 1

Unit 5: How I feel? (Feelings) Part 2

Unit 6: University life Part 1

Unit 6: University life Part 2

Unit 7: What can I do?

Unit 8: Traveling - At the airport

Unit 9: Travelling - At the hotel Part 1

Unit 9: Travelling - At the hotel Part 2

Unit 10: Restaurant Part 1

Unit 10: Restaurant Part 2


Việc học tiếng Anh giao tiếp hàng ngày không yêu cầu quá nhiều công sức để ghi nhớ và học thuộc lòng, nhưng để có thể tự tin giao tiếp tiếng Anh, việc tạo cho mình thói quen duy trì luyện tập hàng ngày là rất quan trọng. Bởi không phải ai cũng có thể học một lần rồi nhớ mãi, cho nên đối với việc học ngoại ngữ, không thể thiếu yếu tố duy trì luyện tập mỗi ngày. Tuy nhiên, để có được động lực tuyệt đối để kiên trì luyện tập nghe nói tiếng Anh thường xuyên, bước đầu tiên, chúng ta phải xác định được mục tiêu của mình: Học tiếng anh để làm gì? Bạn phải hiểu rõ mình học là để trao đổi công việc ở doanh nghiệp nước ngoài, học để làm việc cùng người ngoại quốc, để đi du lịch, hay để du học… Chỉ khi tìm ra được cho mình những mục tiêu thiết thực hữu ích nhất để học, thì bạn mới có thể tìm ra được phương pháp học giao tiếp Tiếng Anh hiệu quả nhất.

Nội dung khóa học
Nội dung bài học

Ai cũng bảo Tiếng anh giao tiếp là thứ tiếng dễ học nhưng nếu người học không có phương pháp và bí quyết học đúng đắn thì học mấy cũng không đạt được kết quả mong muốn hoặc là sẽ phải rèn luyện trong một thời gian rất dài. Và bạn biết đấy, thời gian cũng như cơ hội không chờ đợi bất cứ ai. Vì thế không nên bỏ lỡ hay phí phạm một giây một phút nào. Dẫu biết là thế nhưng làm sao chúng ta mới có thể tìm ra một phương cách tốt để học tập có hiệu quả mà tiết kiệm thời gian của chính mình.

Với mục tiêu chia sẻ với các bạn những phương pháp cần thiết để học giao tiếp hiệu quả, Ms Hoa Giao tiếp gửi đến lộ trình học 10 buổi giao tiếp online miễn phí dành cho tất cả các bạn. Lộ trình bao gồm:

Unit 1: Hey, how are you? (Greetings)

Unit 2: Who I am? (Name, age, where I live, where I study) Part 1

Unit 2: Who I am? (Name, age, where I live, where I study) Part 2

Unit 3: Who I love? (Family & friend) Part 1

Unit 3: Who I love? (Family & friend) Part 2

Unit 4: What I like? (Hobbies) Part 1

Unit 4: What I like? (Hobbies) Part 2

Unit 5: How I feel? (Feelings) Part 1

Unit 5: How I feel? (Feelings) Part 2

Unit 6: University life Part 1

Unit 6: University life Part 2

Unit 7: What can I do?

Unit 8: Traveling - At the airport

Unit 9: Travelling - At the hotel Part 1

Unit 9: Travelling - At the hotel Part 2

Unit 10: Restaurant Part 1

Unit 10: Restaurant Part 2


Việc học tiếng Anh giao tiếp hàng ngày không yêu cầu quá nhiều công sức để ghi nhớ và học thuộc lòng, nhưng để có thể tự tin giao tiếp tiếng Anh, việc tạo cho mình thói quen duy trì luyện tập hàng ngày là rất quan trọng. Bởi không phải ai cũng có thể học một lần rồi nhớ mãi, cho nên đối với việc học ngoại ngữ, không thể thiếu yếu tố duy trì luyện tập mỗi ngày. Tuy nhiên, để có được động lực tuyệt đối để kiên trì luyện tập nghe nói tiếng Anh thường xuyên, bước đầu tiên, chúng ta phải xác định được mục tiêu của mình: Học tiếng anh để làm gì? Bạn phải hiểu rõ mình học là để trao đổi công việc ở doanh nghiệp nước ngoài, học để làm việc cùng người ngoại quốc, để đi du lịch, hay để du học… Chỉ khi tìm ra được cho mình những mục tiêu thiết thực hữu ích nhất để học, thì bạn mới có thể tìm ra được phương pháp học giao tiếp Tiếng Anh hiệu quả nhất.