Unit 21: Toàn bộ phân biệt, cách dùng Lượng từ trong tiếng Anh (Quantities)
Nội dung bài học

Lượng từ là các từ ta thường xuyên gặp trong tiếng Anh. Nó chỉ số lượng như “a, an, some, many, a lot of,…”. Các từ vựng này cực kỳ quan trọng và cũng hay gây nhầm lẫn cho người sử dụng nếu không nắm rõ cách dùng của từng loại. Hãy cùng vào bài học hôm nay để biết cách phân biệt và sử dụng mỗi loại cực dễ nhớ nhé!

I. Khái niệm về lượng từ trong tiếng Anh

Lượng từ (Quantifiers) là các từ chỉ số lượng cho danh từ, thường được đặt trước danh từ.

Ví dụ: I have many books

Do danh từ trong tiếng Anh được chia thành “Đếm được” và “Không đếm được” nên lượng từ cũng được chia thành các loại tương ứng:

Lượng từ

Đi với Danh từ đếm được

Đi với Danh từ không đếm được

Đi với cả 2 loại Danh từ

II. Một số lượng từ thường gặp trong tiếng Anh:

LƯỢNG TỪ ĐI VỚI DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC

LƯỢNG TỪ ĐI VỚI DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

LƯỢNG TỪ ĐI VỚI CẢ HAI

A large/great number of (một số lượng lớn)

Much (nhiều)

Any (bất cứ)

Many (nhiều)

An amount of (một lượng)

Some (chút)

A few/Few (một vài)

A great deal of (một lượng lớn)

Most/Most of (phần lớn)

Every/ each (mỗi)

Little/ a little (chút/ một chút)

Plenty of (nhiều của)

Several (một vài)

A bit of (một chút)

A lot of/Lots of

...

...

...

Examples:

  • He’s got a few dollars.

  • We put a little salt in the soup.

  • I’ve got some books. I’ve got some money.

III. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CÁCH DÙNG LƯỢNG TỪ DỄ NHẦM LẪN

1. Phân biệt Some - Any

Some và any là 2 lượng từ được dùng cực kỳ nhiều trong tiếng Anh. Để phân biệt 2 từ này, hãy theo dõi bảng dưới:

2. Phân biệt Few/ a few – little/ a little

Cùng là 1 vài, 1 chút nhưng Few/ a few – little/ a little lại có cách dùng rất khác nhau:

3. Phân biệt Most – Most of - Almost

Xem bài phân tích chi tiết PHÂN BIỆT MOST, MOST OF, ALMOST, VÀ THE MOST

3.1. Cách dùng MOST

Most được cho là lượng từ, bổ nghĩa cho danh từ.

* Most + N ( đi với danh từ không xác định ) = hầu hết

➥ Ex: Most students hate homework.

3.2. Cách dùng MOST OF

Most of phải đi cùng một nhóm Danh từ xác định.

* Most of + the/this/that/these/those/my/his... + N = hầu hết.

➥ Ex: Most of my students hate homework.

3.3. Cách dùng ALMOST

- Nghĩa : Hầu như, gần như, suýt nữa

- Là trạng từ, không phải lượng từ.

➥ Ex:

  • I’m almost late.
  • I almost forgot.

 

Tổng hợp kiến thức về lượng từ bên trên tuy đã khá nhiều nhưng không phải là tất cả các trường hợp, bởi vì còn rất nhiều trường hợp ngoại lệ, bất quy tắc. Cách duy nhất giúp chúng ta nhớ lâu, nhớ hết lý thuyết về lượng từ đó là thực hành, làm bài tập thật nhiều. Hãy làm bài tập bên dưới để hiểu rõ, nắm vững kiến thức vừa học được nhé! Chúc các bạn học tốt!

 

Nội dung khóa học
Nội dung bài học

Lượng từ là các từ ta thường xuyên gặp trong tiếng Anh. Nó chỉ số lượng như “a, an, some, many, a lot of,…”. Các từ vựng này cực kỳ quan trọng và cũng hay gây nhầm lẫn cho người sử dụng nếu không nắm rõ cách dùng của từng loại. Hãy cùng vào bài học hôm nay để biết cách phân biệt và sử dụng mỗi loại cực dễ nhớ nhé!

I. Khái niệm về lượng từ trong tiếng Anh

Lượng từ (Quantifiers) là các từ chỉ số lượng cho danh từ, thường được đặt trước danh từ.

Ví dụ: I have many books

Do danh từ trong tiếng Anh được chia thành “Đếm được” và “Không đếm được” nên lượng từ cũng được chia thành các loại tương ứng:

Lượng từ

Đi với Danh từ đếm được

Đi với Danh từ không đếm được

Đi với cả 2 loại Danh từ

II. Một số lượng từ thường gặp trong tiếng Anh:

LƯỢNG TỪ ĐI VỚI DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC

LƯỢNG TỪ ĐI VỚI DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

LƯỢNG TỪ ĐI VỚI CẢ HAI

A large/great number of (một số lượng lớn)

Much (nhiều)

Any (bất cứ)

Many (nhiều)

An amount of (một lượng)

Some (chút)

A few/Few (một vài)

A great deal of (một lượng lớn)

Most/Most of (phần lớn)

Every/ each (mỗi)

Little/ a little (chút/ một chút)

Plenty of (nhiều của)

Several (một vài)

A bit of (một chút)

A lot of/Lots of

...

...

...

Examples:

  • He’s got a few dollars.

  • We put a little salt in the soup.

  • I’ve got some books. I’ve got some money.

III. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CÁCH DÙNG LƯỢNG TỪ DỄ NHẦM LẪN

1. Phân biệt Some - Any

Some và any là 2 lượng từ được dùng cực kỳ nhiều trong tiếng Anh. Để phân biệt 2 từ này, hãy theo dõi bảng dưới:

2. Phân biệt Few/ a few – little/ a little

Cùng là 1 vài, 1 chút nhưng Few/ a few – little/ a little lại có cách dùng rất khác nhau:

3. Phân biệt Most – Most of - Almost

Xem bài phân tích chi tiết PHÂN BIỆT MOST, MOST OF, ALMOST, VÀ THE MOST

3.1. Cách dùng MOST

Most được cho là lượng từ, bổ nghĩa cho danh từ.

* Most + N ( đi với danh từ không xác định ) = hầu hết

➥ Ex: Most students hate homework.

3.2. Cách dùng MOST OF

Most of phải đi cùng một nhóm Danh từ xác định.

* Most of + the/this/that/these/those/my/his... + N = hầu hết.

➥ Ex: Most of my students hate homework.

3.3. Cách dùng ALMOST

- Nghĩa : Hầu như, gần như, suýt nữa

- Là trạng từ, không phải lượng từ.

➥ Ex:

  • I’m almost late.
  • I almost forgot.

 

Tổng hợp kiến thức về lượng từ bên trên tuy đã khá nhiều nhưng không phải là tất cả các trường hợp, bởi vì còn rất nhiều trường hợp ngoại lệ, bất quy tắc. Cách duy nhất giúp chúng ta nhớ lâu, nhớ hết lý thuyết về lượng từ đó là thực hành, làm bài tập thật nhiều. Hãy làm bài tập bên dưới để hiểu rõ, nắm vững kiến thức vừa học được nhé! Chúc các bạn học tốt!