8 KỸ NĂNG CHO NGƯỜI ĐI LÀM
 8 KỸ NĂNG CHO NGƯỜI ĐI LÀM
Nội dung bài học

 

Người đi làm cần những kỹ năng gì? Môi trường làm việc thực tết tại công sở hẳn là rất khác với những gì chúng ta học ở trường. Vậy hôm nay, hãy cùng Ms Hoa tìm hiểu và rèn luyện 8 kỹ năng vô cùng cần thiết để tự tin và chuyên nghiệp hơn trong công việc nhé!

1. TỪ VỰNG CẦN THIẾT CHO NGƯỜI ĐI LÀM

Để giao tiếp được thành thạo trong môi trường làm việc, bạn cầu nạp thêm kha khá vốn từ vựng tiếng Anh. Bài học hôm nay chúng ta hãy cùng học những từ mới dưới đây. Và trong suốt 8 bài học của chuỗi Tiếng Anh Giao tiếp cho người đi làm, chúng ta sẽ nâng cấp được vốn từ vựng đáng kể đó, nên hãy theo dõi hết chuỗi học hữu ích này cùng Ms Hoa nhé!

Một số từ vựng căn bản chủ đề công việc:

Resume

n

/ˈrezjuːmeɪ/

Sơ yếu lí lịch

Business

administration

 

noun phrase

/ˈbɪznəs

/ədˌmɪnɪˈstreɪʃn/

 

Quản trị doanh nghiệp

 

Put…into practice

 

collocation

/pʊt ˈɪntə

ˈpræktɪs/

 

Áp dụng cái gì vào thực tiễn

Theory

n

/ˈθɪəri/

Lý thuyết

Hard-working

adj

/ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/

Chăm chỉ

Outlook

n

/ˈaʊtlʊk/

Cái nhìn

Delegate

v

/ˈdelɪɡət/

ủy thác, giao phó

Time

management

 

noun phrase

/taɪm

/ˈmænɪdʒmənt/

 

Quản lý thời gian

provocative

adj

/prəˈvɒkətɪv/

Ra vẻ thách thức, khêu gợi

see eye-to-eye

idiom

/siː aɪ tə aɪ/

Cùng quan điểm

chaotic

adj

/keɪˈɒtɪk/

Hoãn loạn, lộn xộn

 

large-scale

coumpound

noun

 

/ˌlɑːdʒ ˈskeɪl/

 

Quy mô lớn

computational

analysis

 

noun phrase

/ˌkɒmpjuˈteɪʃənl

əˈnæləsɪs/

 

Phân tích tính toán

responsibility

n

/rɪˌspɒnsəˈbɪləti/

Trách nhiệm

competitor

n

/kəmˈpetɪtə(r)/

Đối thủ

make effort

collocation

/meɪk ˈefət/

Nỗ lực

 

2. KỸ NĂNG LISTENING 

Listening là kỹ năng quan trọng hàng đầu trong tiếng Anh. Khi nghe tốt, các kỹ năng nói, đọc, viết cũng sẽ khá hơn rất nhiều. Cùng Ms Hoa luyện Listening và các kỹ năng trong video dưới đây nhé!

Trong khóa học này, chúng ta sẽ học kỹ năng Listening về những chủ đề dưới đây Các bạn cùng theo dõi nhé!

- Could you put me through to Ms Hoa, please? - Bạn ơi làm ơn nối máy cho tôi với Ms Hoa được không? => Telephoning, Kỹ năng giao tiếp điện thoại

- We believe we can offer you a very good deal and come up with a win-win result. - Chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể cho bạn một ưu đãi rất tốt mà đôi bên cùng có lợi. => Negotiation, Kỹ năng giao tiếp đàm phán

- Can I give you a hand with analyzing the figures for the report? - Tôi có thể giúp bạn phân tích những số liệu cho báo cáo được không? => Networking => Kỹ năng giao tiếp trong làm việc nhóm.

 

3. KỸ NĂNG SPEAKING

Trong khóa học này, Ms Hoa sẽ đem đến cho bạn những kỹ năng Speaking về:

- Where do you see yourself in 5 years? - Mục tiêu của bạn trong 5 năm tới là gì?

+ My goal right now is to find a position at a company where I can build a career. - Mục tiêu của tôi bây giờ là tìm một vị trí tại một công ty mà tôi có thể xây dựng sự nghiệp.

=> Interviewing, Kỹ năng phỏng vấn 

- This morning I would like to present about … - Sáng nay tôi rất vinh dự được thuyết trình về…

=> Presentation, Kỹ năng thuyết trình

- Today I will tell you about … - Hôm nay tôi sẽ nói về…

=> Meeting, Kỹ năng hội họp

 

4. KỸ NĂNG READING & WRITING

Trong công việc, chúng ta cũng phải đọc, nghiên cứu tài liệu và viết CV, mail, báo cáo… rất nhiều. Trong khóa học này, chúng ta sẽ được học:

- I am writing with regard to sth

=> Kỹ năng viết Email

- Below is a summary of the most important relevant points as well as some recommendations. - Dưới đây là bảng tóm tắt những vấn đề quan trọng liên quan cũng như một số gợi ý. 

=> Kỹ năng viết Report (Báo cáo)

Vậy tổng hợp lại, trong khóa học này chúng ta sẽ cùng Ms Hoa học về 8 kỹ năng sau:

1. Interviewing skills

2. Telephoning skils

3. Presentation skills

4. At a meeting

5. Networking skills

6. Negotiation skills

7. Reporting skills

8. Writing emails

Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo và nhớ theo dõi hết khóa học để tự tin giao tiếp, làm việc hiệu quả nhé!

Và đăng ký ngay nếu bạn còn thắc mắc và muốn tư vấn thêm về lộ trình, khóa học tiếng Anh cho người đi làm tại:

Nội dung khóa học
 8 KỸ NĂNG CHO NGƯỜI ĐI LÀM
Nội dung bài học

 

Người đi làm cần những kỹ năng gì? Môi trường làm việc thực tết tại công sở hẳn là rất khác với những gì chúng ta học ở trường. Vậy hôm nay, hãy cùng Ms Hoa tìm hiểu và rèn luyện 8 kỹ năng vô cùng cần thiết để tự tin và chuyên nghiệp hơn trong công việc nhé!

1. TỪ VỰNG CẦN THIẾT CHO NGƯỜI ĐI LÀM

Để giao tiếp được thành thạo trong môi trường làm việc, bạn cầu nạp thêm kha khá vốn từ vựng tiếng Anh. Bài học hôm nay chúng ta hãy cùng học những từ mới dưới đây. Và trong suốt 8 bài học của chuỗi Tiếng Anh Giao tiếp cho người đi làm, chúng ta sẽ nâng cấp được vốn từ vựng đáng kể đó, nên hãy theo dõi hết chuỗi học hữu ích này cùng Ms Hoa nhé!

Một số từ vựng căn bản chủ đề công việc:

Resume

n

/ˈrezjuːmeɪ/

Sơ yếu lí lịch

Business

administration

 

noun phrase

/ˈbɪznəs

/ədˌmɪnɪˈstreɪʃn/

 

Quản trị doanh nghiệp

 

Put…into practice

 

collocation

/pʊt ˈɪntə

ˈpræktɪs/

 

Áp dụng cái gì vào thực tiễn

Theory

n

/ˈθɪəri/

Lý thuyết

Hard-working

adj

/ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/

Chăm chỉ

Outlook

n

/ˈaʊtlʊk/

Cái nhìn

Delegate

v

/ˈdelɪɡət/

ủy thác, giao phó

Time

management

 

noun phrase

/taɪm

/ˈmænɪdʒmənt/

 

Quản lý thời gian

provocative

adj

/prəˈvɒkətɪv/

Ra vẻ thách thức, khêu gợi

see eye-to-eye

idiom

/siː aɪ tə aɪ/

Cùng quan điểm

chaotic

adj

/keɪˈɒtɪk/

Hoãn loạn, lộn xộn

 

large-scale

coumpound

noun

 

/ˌlɑːdʒ ˈskeɪl/

 

Quy mô lớn

computational

analysis

 

noun phrase

/ˌkɒmpjuˈteɪʃənl

əˈnæləsɪs/

 

Phân tích tính toán

responsibility

n

/rɪˌspɒnsəˈbɪləti/

Trách nhiệm

competitor

n

/kəmˈpetɪtə(r)/

Đối thủ

make effort

collocation

/meɪk ˈefət/

Nỗ lực

 

2. KỸ NĂNG LISTENING 

Listening là kỹ năng quan trọng hàng đầu trong tiếng Anh. Khi nghe tốt, các kỹ năng nói, đọc, viết cũng sẽ khá hơn rất nhiều. Cùng Ms Hoa luyện Listening và các kỹ năng trong video dưới đây nhé!

Trong khóa học này, chúng ta sẽ học kỹ năng Listening về những chủ đề dưới đây Các bạn cùng theo dõi nhé!

- Could you put me through to Ms Hoa, please? - Bạn ơi làm ơn nối máy cho tôi với Ms Hoa được không? => Telephoning, Kỹ năng giao tiếp điện thoại

- We believe we can offer you a very good deal and come up with a win-win result. - Chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể cho bạn một ưu đãi rất tốt mà đôi bên cùng có lợi. => Negotiation, Kỹ năng giao tiếp đàm phán

- Can I give you a hand with analyzing the figures for the report? - Tôi có thể giúp bạn phân tích những số liệu cho báo cáo được không? => Networking => Kỹ năng giao tiếp trong làm việc nhóm.

 

3. KỸ NĂNG SPEAKING

Trong khóa học này, Ms Hoa sẽ đem đến cho bạn những kỹ năng Speaking về:

- Where do you see yourself in 5 years? - Mục tiêu của bạn trong 5 năm tới là gì?

+ My goal right now is to find a position at a company where I can build a career. - Mục tiêu của tôi bây giờ là tìm một vị trí tại một công ty mà tôi có thể xây dựng sự nghiệp.

=> Interviewing, Kỹ năng phỏng vấn 

- This morning I would like to present about … - Sáng nay tôi rất vinh dự được thuyết trình về…

=> Presentation, Kỹ năng thuyết trình

- Today I will tell you about … - Hôm nay tôi sẽ nói về…

=> Meeting, Kỹ năng hội họp

 

4. KỸ NĂNG READING & WRITING

Trong công việc, chúng ta cũng phải đọc, nghiên cứu tài liệu và viết CV, mail, báo cáo… rất nhiều. Trong khóa học này, chúng ta sẽ được học:

- I am writing with regard to sth

=> Kỹ năng viết Email

- Below is a summary of the most important relevant points as well as some recommendations. - Dưới đây là bảng tóm tắt những vấn đề quan trọng liên quan cũng như một số gợi ý. 

=> Kỹ năng viết Report (Báo cáo)

Vậy tổng hợp lại, trong khóa học này chúng ta sẽ cùng Ms Hoa học về 8 kỹ năng sau:

1. Interviewing skills

2. Telephoning skils

3. Presentation skills

4. At a meeting

5. Networking skills

6. Negotiation skills

7. Reporting skills

8. Writing emails

Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo và nhớ theo dõi hết khóa học để tự tin giao tiếp, làm việc hiệu quả nhé!

Và đăng ký ngay nếu bạn còn thắc mắc và muốn tư vấn thêm về lộ trình, khóa học tiếng Anh cho người đi làm tại: