Về khóa học
Khóa học cung cấp các kiến thức tổng quan về tiếng anh trong công việc. Hoặc các tình huống giao tiếp tiếng anh mà các bạn gặp phải hằng ngày trong quá trình làm việc tại văn phòng. Đây là một trong những chuỗi video phù hợp với người đi làm, và rất th