TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ - TOPIC 5: OCCUPATION

Chủ nhật ngày 26 thg 09 năm 2021
TỪ VỰNG TIẾNG ANH THEO CHỦ ĐỀ - TOPIC 5: OCCUPATION
Cùng học từ vựng tiếng Anh chủ đề Occupation - Trường học theo phương pháp Phản xạ truyền cảm hứng theo các phần: Từ vựng - Cấu trúc câu - Đoạn văn - Luyện nói với Ms Ruby từ Ms Hoa Giao Tiếp các bạn nhé!

What is you job? I am a teacher.Với câu hỏi và câu trả lời vừa rồi thì các bạn có thể đoán được ngay chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ là gì rồi phải không nào? Đó chính là “Nghề nghiệp - Occupation”.

1. VOCABULARY: Từ vựng tiếng Anh chủ đề Nghề nghiệp


Accountant /ə’kauntənt/:  kế toán viên

Actor /‘æktə/: nam diên viên

Actress /‘æktris/: nữ diễn viên

Architect /‘ɑ:kitekt/ : kiến trúc sư

Artist /‘ɑ:tist/: họa sĩ, nghệ sĩ

Baker /’beikə/: thợ làm bánh mì, người bán bánh mì

Carpenter /ˈkɑː.pɪn.tər/: thợ mộc

Cashier /kæʃˈɪər/: nhân viên thu ngân

Chef  /ʃef/- Cook /kʊk/: đầu bếp

Computer software engineer  /kəmˈpjuː.tər ˈsɒft.weər ˌen.dʒɪˈnɪər/: Kỹ sư phần mềm máy vi tính

Construction worker /kənˈstrʌk.ʃən ˈwɜː.kər/: công nhân xây dựng

Delivery person /dɪˈlɪv.ər.i ˈpɜː.sən/: nhân viên giao hàng

Engineer /ˌen.dʒɪˈnɪər/: kỹ sư

Farmer /ˈfɑː.mər/: nông dân

Fireman /ˈfaɪə.mən/-  Firefighter /ˈfaɪəˌfaɪ.tər/: lính cứu hỏa

Fisherman /ˈfɪʃ.ə.mən/: ngư dân

Gardener /ˈɡɑː.dən.ər/: người làm vườn

Garment worker /ˈɡɑː.mənt ˈwɜː.kər/: công nhân may

Hairdresser /ˈheəˌdres.ər/: thợ làm tóc

Homemaker /ˈhəʊmˌmeɪ.kər/: người giúp việc nhà

Lawyer /ˈlɔɪər/: Luật sư

Office worker /ˈɑːfɪs wɜːrkər/: Nhân viên văn phòng

Shop assistant /ˈʃɑːp əsɪstənt/: Nhân viên bán hàng

Flight attendant /ˈflaɪt ətendənt/:Tiếp viên hàng không

Cùng xem Ms. Ruby hướng dẫn phát âm và đọc thật to theo các bạn nhé: 

 

Và nhớ luyện tập hằng ngày để nhớ kỹ và đọc thật đúng những từ vựng chỉ sở thích này nhé các bạn.

 

2. STRUCTURE: Vận dụng từ vựng về Nghề nghiệp trong câu hỏi và trả lời

- Hỏi và trả lời về nghề nghiệp:

Khi hỏi về nghề nghiệp, ta có hai cách hỏi:

  • Cách 1: What’s your job?

  • Cách 2: What do you do for a living?

Tương tự với câu trả lời ta cũng có hai cách:

  • Cách 1: I’m a/an + nghề nghiệp

  • Cách 2: I work as a/an + nghề nghiệp

Ví dụ:

A: What is your job?
B: I am an office worker.

A: What do you do for a living?
B: I work as a chef. 

- Hỏi về thời gian làm việc: 

Hỏi: How long have you work there?

Trả lời: I have work there: since + mốc thời gian/ for + khoảng thời gian

Ví dụ: 

A: How long have you been work there?

B: I have work there for 10 year.

- Hỏi về môi trường làm việc:

Hỏi: How is your working environment?

Trả lời:

  • My working environment is ……

  • My boss is…..

  • My coworkers/colleagues are….

  • The pay is………

Ví dụ: 

A: How is your working environment?

B: My working environment is quite friendly. My boss is ambitious. My coworkers are really lively and the pay is pretty good.
 

Hãy thực hành thường xuyên để chúng ta ghi nhớ từ vựng và mẫu câu các bạn nhé!

 

3. CONVERSATION: Thực hành hội thoại về Nghề nghiệp 

Sau khi đã học về những từ vựng thông dụng chỉ nghề nghiệp và mẫu câu, chúng ta hãy cùng thực hành với bài tập điền từ dưới đây:

Các bạn làm đúng bao nhiêu câu nhỉ? Tiếp tục cố gắng nhé!

4. PRESENTATION: Thực hành viết và nói về Nghề nghiệp trong tiếng Anh giao tiếp

Kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng luyện tập một bài nói nhỏ với đề bài: Giới thiệu về nghề nghiệp của một người bạn thân của bạn.

Sabrina is an accountant. She works for ABC company. Her company specializes in accounting. She has been worked there for about 3 years. She loves the working environment here, her boss is ambitious, her colleagues are really lively and the pay is pretty good. 

Vậy là kết thúc bài học Từ vựng tiếng Anh Giao tiếp chủ đề Nghề nghiệp, các bạn hãy nhanh chóng luyện tập và thực hành ở bên dưới phần comment nha. Nếu thấy chuỗi bài học này bổ ích thì hãy theo dõi ms Hoa Giao tiếp thường xuyên, join Group và Like Fanpage nữa nhé. Thank you and see ya!

Đừng quên bài học tiếp theo của chúng ta: từ vựng tiếng Anh chủ đề Feelings - Cảm xúc nhé. Chúc các bạn học thật vui vẻ!

 

Đăng ký để nhận tư vấn miễn phí về lộ trình và khóa học tại: