Unit 21: Phân biệt “ALTHOUGH, EVEN THOUGH, THOUGH, EVEN IF”

Hãy cùng cô phân biệt các cụm từ “ALTHOUGH, EVEN THOUGH, THOUGH, EVEN IF” các bạn nhé.
xem thêm

Lộ trình học phát âm tiếng Anh từ A - Z cho người mới bắt đầu.

Xây dựng lộ trình học phát âm tiếng Anh cho người mới bắt đầu một cách khoa học để học tiếng Anh hiệu quả nhất
xem thêm

Unit 19: Making an arrangement through telephone - Cách sắp xếp một cuộc hẹn qua điện thoại.

Hãy cùng cô tìm hiểu những cụm từ dùng để sắp xếp cuộc hẹn trong môi trường giao tiếp công việc các bạn nhé!
xem thêm

Unit 11: Taking messages and ending calls

Cùng cô tìm hiểu về cách nói chuyện khi nhận tin nhắn và kết thúc công việc bằng điện thoại các bạn nhé!
xem thêm

Unit 10: Reason for calling and leaving message

Cùng cô tìm hiểu cách nói chuyện qua điện thoại các bạn nhé!
xem thêm

Unit 5: Showing a visitor around your town - Dẫn bạn bè đi tham quan nơi làm việc

Hãy cùng cô tìm hiểu mộ số cách để dẫn bạn đi tham quan nơi ở của mình các bạn nhé!
xem thêm

Unit 6: Phân biệt cặp âm /θ/ in “thin” & / ð/ in “the”

Hãy cùng cô tìm hiểu cách phát âm của cặp âm kinh điển //θ/ và / ð/ các bạn nhé!
xem thêm

Unit 5: Phân biệt cặp âm /f/ in food & /v/ in voice

Cùng cô phân biệt cặp âm khiến nhiều học viên bối rối là /f/ và /v/ các bạn nhé!
xem thêm

Unit 11: Pronounce /h/ in house

/H/ cũng là một âm vô cùng thông dụng trong tiếng Anh với những từ rất phổ biến. Chúng ta cùng luyện phát âm chuẩn âm này nhé!
xem thêm