Unit 19: Phân biệt AS và LIKE

Hôm nay, chúng ta cùng cô sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng của hai từ AS và LIKE các bạn nhé!
xem thêm

Unit 16: Cách dùng one/ another/ other/ the other/ others/ the others

Cùng cô tìm hiểu sự khác biệt và cách sử dụng của các từ one/another/other/the other/ others/ the others nhé!
xem thêm

Unit 14: Các cụm từ rút gọn trong tiếng Anh: Wanna, Gotta, Gonna

Cùng tìm hiểu một số từ rút gọn trong tiếng Anh nhé!
xem thêm

Unit 6: How to make an invitation and how to accept/ reject it

Hãy cùng cô tìm hiểu phương cách mời mọc và cách đồng ý/từ chối lời mời các bạn nhé!
xem thêm

Unit 4: Why do you want to leave your current job?

Hãy cùng cô tìm hiểu: "Why do you want to leave your current job?" các bạn nhé.
xem thêm

Unit 1: What do you want to be doing five years from now?

“What do you want to be doing five years from now” là mẫu câu hỏi thường được hỏi trong các cuộc phỏng vấn. Cùng cô tìm hiểu các bạn nhé!
xem thêm

Unit 9: Phân biệt cặp âm /tʃ/ in child & dʒ in job

Hôm nay cùng cô phân biệt cặp âm /tʃ/ in child & dʒ in job các bạn nhé!
xem thêm

Unit 8: Phân biệt cặp âm /ʃ/ in she & /ʒ/ in pleasure

Hôm nay cùng cô phân biệt cặp âm /ʃ/ in she & /ʒ/ in pleasure các bạn nhé!
xem thêm

Unit 7: Phân biệt cặp âm /s/ in see & /z/ in zoo

Hãy cùng cô học cách phân biệt cặp âm /s/ in see & /z/ in zoo các em nhé!
xem thêm

Unit 10: Pronounce /r/ in red

Trong tiếng Việt cũng có phụ âm r đúng không nhỉ? Thế nhưng, phát âm tiếng Anh của âm /r/ lại rất khác với tiếng Việt của chúng ta đó.
xem thêm

Unit 8: Pronounce /ɔː/ in all

“North”, “force”, “thought”, và “cloth” là một trong những từ khá phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh. Có một điểm chung chính là âm /ɔː/ khi phát âm các ...
xem thêm

Unit 6: Pronounce /ɜː(r)/ in sir /sɜː(r)/

"Sir" là một từ vô cùng thông dụng trong công việc của chúng ta, có thể dùng khi viết email "Dear sir" hoặc trong giao tiếp công việc, thể hiện sự tôn trọng ...
xem thêm

Unit 2: How to pronounce /ɑ:/ in hot

Not là một trong những từ khá cơ bản trong tiếng Anh và xuất hiện nhiều trong giao tiếp. Bạn phát âm từ này như thế nào nhỉ? Cùng tìm hiểu nhé!
xem thêm