Unit 2: Phân biệt Bring and Take

Unit 2: Phân biệt Bring and Take
Bring và Take phân biệt như thế nào nhỉ? Cùng Ms Hoa giao tiếp công việc tìm hiểu nhé!

Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hai động từ “bring“ và “take” nhé. Hai động từ “Bring “ và “Take” đều là động từ bất quy tắc (bring- brought – brought, take – took – taken).

Khác biệt nằm ở chỗ:

- 'Bring' nghĩa là “to carry to a nearer place from a more distant one” (mang một vật, người từ một khoảng cách xa đến gần người nói hơn)

- Take thì trái lại “to carry to a more distant place from a nearer one” (mang một vật, người từ vị trí gần người nói ra xa phía người nói.)

Do đó, để phân biệt sự khác nhau giữa 'bring và take' thì bạn nên dựa vào hành động được thực hiện so với vị trí của người nói.

Mời các bạn phân biệt qua những ví dụ đúng và sai sau đây:

- Bring this package to the post office. => sai

- Take this package to the post office. => đúng

 (Đem gói hàng này đến bưu điện nhé!)

- I am still waiting for you. Don’t forget to take my book. => sai

- I am still waiting for you. Don’t forget to bring my book. => đúng

(Mình vẫn đang đợi cậu đấy. Đừng quên mang sách đến cho mình nhé!)

Ví dụ :

He brough an umbrella to me (anh ấy đã mang 1 chiếc ô đến cho tôi)

Don’t forget to take your umbrella (Đừng quên lấy dù của bạn đi)

 

 

Chúng ta dùng “Bring” để diễn tả chuyển động đến một nơi mà người nói “đã” hoặc “sẽ ở nơi đó.

 Các bạn hãy thử so sánh:

We’ll be ariving at the airport about 9:00 a.m . Can you bring the car round at 9:30?

(Chúng tôi sẽ đến sân baykhoangr 9h sáng . Bạn có thể mang xe ra đó khoảng lúc 9h 30 được không?)

Can you take the cả to the garage tomorrow morning ?

(Bạn có thể mang xe đến ga-ra sáng mai không?)

Trong câu này, ta không nói “Can you bring the car…?” vì người nói không xác định là có mặt ở ga-ra.

Mời các bạn xem thêm các cụm từ sẽ đi với Take nhé:

* Take đi với Course/Exams, v.v...

- Are you taking an English course? Yes

- Do you have to take an exam? Yes, at the end of the course.

- I want to take some Japanese lessons.

* Take đi với Bus/Car, v.v...

- How do you get to work? I take the bus

- How does Nik get to work? He take the train.