Unit 12: Phân biệt LIVE, LIFE, ALIVE, LIVING

Unit 12: Phân biệt LIVE, LIFE, ALIVE, LIVING
LIVE, LIFE, ALIVE, LIVING đều có nghĩa tương tự nhau đúng không nhỉ? Vậy cách sử dụng của chúng khác nhau như thế nào?

Chào các bạn, có bao giờ khi nghe và học tiếng anh, các bạn thắc mắc rằng tại sao lại nói là “OMG, Finally I am alive" (Trời ơi, cuối cùng thì tôi cũng sống sót rồi) mà lại không thể nói là “Finally I am live/living” nhỉ? Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích các từ “live” , “life”, “alive”, “living” xem chúng có gì khác nhau nhé!

 

1.  Đầu tiên là từ “live” một từ quen thuộc nhất đối với chúng ta. Từ này có phiên âm là /liv /, động từ, mang nghĩa là sống.

Ex:I live in Hanoi (Tôi sống ở Hà Nội)

Nó còn là một tính từ, được sử dụng với nghĩa là trực tiếp, phát âm sẽ khác đi một chút, đó là /laiv/

Ex: The reporter is doing a live interview with the President (Phóng viên đang thực hiện chương trình phỏng vấn trực tiếp với Tổng thống)

2. “Life” lại là danh từ của “live”. “Life” có nghĩa là cuộc sống, cuộc đời

Ex: I love my life (Tôi yêu cuộc sống của tôi)

3. “Alive” (adj): / əˈlaɪv / Và Living (adj): / ˈlɪvɪŋ /

Là từ loại tính từ, có nghĩa là : đang sống, đang tồn tại. Nó được dùng để nhấn mạnh rằng người hay vật đó chưa chết

Ex: he was still alive when we reached the emergency room. (anhaays vẫn còn sống khi chúng tôi đến phòng cấp cứu)

* Lưu ý: “alive “ mặc dù là một ADJ nhưng nó không bao giờ đứng trước một danh từ. Chẳng hạn, ta không nói “I have no alive relatives” Thay vào đó, chúng  ta phải sử dụng tính từ “living” khi nói về người, đứng trước một danh từ chỉ người để bổ sung ý nghĩa cho nó. Vậy chúng ta có thể nói “I have no living relatives” (Tôi không còn thân nhân nào còn sống.)

Ngoài ra “living” còn xuất hiện trong cụm từ: “make a living” với nghĩa là làm ăn sinh sống nữa đó nhé!

Bây giờ các bạn hãy thử làm một vài câu hỏi bài tập sau đây nhé!

đăng ký học thử tiếng anh giao tiếp