Either or là gì? Phân biệt Either or/Neither nor cực dễ với các mẹo sau đây

Either or là gì? Phân biệt Either or/Neither nor cực dễ với các mẹo sau đây
Either or có nghĩa là gì? Phân biệt sự khác nhau giữa Either or và Neither nor? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Cấu trúc Either or và Neither nor xuất hiện với tần suất cực nhiều trong đề thi THPT Quốc Gia những năm gần đây. Và chắc hẳn trong quá trình ôn luyện ngữ pháp các bạn cũng đã gặp hai cấu trúc câu nãy ở trong bài tập của mình. Vậy Either or có nghĩa là gì? Neither nor có nghĩa là gì? Phân biệt hai cấu trúc này tưởng chừng khó nhưng thực ra lại rất đơn giản với các mẹo mà cô sắp chia sẻ cho các bạn trong bài viết dưới đây!

I. Either or có nghĩa là gì? 

 

Either có nghĩa là gì

Either có nghĩa là gì?

1/ Vị trí: Đứng ở đầu câu

Cấu trúc này đứng ở vị trí đầu trong câu khẳng định để chỉ khả năng xảy ra với một trong hai đối tượng, chúng ta có thể hiểu đơn giản là Đối tượng 1 hoặc Đối tượng 2.

Either + N1 + or + N2 + V (được chia theo N2): hoặc…hoặc…


Lưu ý: Động từ theo sau cấu trúc này luôn được chia theo đại từ thứ 2 (sau or)

==>> Tham khảo: Cấu trúc Because of, Because - Cách dùng và chuyển đổi

2/ Vị trí: Đứng ở giữa câu

Cấu trúc này đứng ở giữa câu khẳng định dùng để nối hai từ/cụm từ cùng là danh từ hoặc cùng đại từ

Either + Danh từ/ Đại từ + Or + Danh từ/ Đại từ
  • Các danh từ/đại từ giữ chức năng Chủ ngữ trong câu

Ex: Either Hai or Lan will go on a business trip next weekend.
Dịch: Hải hoặc Lan sẽ đi công tác vào cuối tuần tới.
Ex: Either you or I am right.
Dịch: Hoặc bạn đúng hoặc tôi đúng.

  • Các danh từ giữ chức năng Tân Ngữ trong câu

Ex: I am going to buy either fish or chicken for dinner.
Dịch: Tôi sẽ đi mua cá hoặc gà cho bữa tối.

  • Các động từ giữ chức năng Vị ngữ trong câu

Ex: We can eat either beefsteak or pizza.
Dịch: Chúng ta có thể ăn bít tết hoặc pizza.

  • Các tính từ

Ex: He is either smart or handsome.
Dịch: Anh ấy vừa thông minh vừa đẹp trai

  • Các mệnh đề

Ex: Either you go out of my house or I will call the police. 
Dịch: Hoặc là bạn rời khỏi nhà tôi, hoặc là tôi sẽ báo cảnh sát.

==>> Tham khảo: Cấu trúc Suggest - Công thức, cách dùng và bài tập

II. Neither nor có nghĩa là gì?

 

Neither có nghĩa là gì

Neither có nghĩa là gì?

1/ Vị trí: Đứng ở đầu câu

Khác với Either or, cấu trúc Neither nor thường được dùng cho câu phủ định, biểu đạt khả năng không xảy ra hoặc không được chọn với hai đối tượng/sự vật/sự việc được người nói đề cập tới (không chọn cái này và cũng không chọn cái kia)

Neither N1 nor N2 + V (được chia theo N2): Không … cũng không/Cả… và… đều không


Lưu ý: Động từ theo sau cấu trúc này luôn được chia theo đại từ thứ 2 (sau nor)

2/ Vị trí: Đứng ở giữa câu

Cấu trúc này được dùng cho câu phủ định nhằm để nối hai danh từ hoặc đại từ với nhau

Neither + Danh từ/ Đại từ + Or + Danh từ/ Đại từ

 

  • Các danh từ/đại từ giữ chức năng Chủ ngữ trong câu

Ex: Neither my father nor my sister doesn’t like him.
Dịch: Cả bố tôi và chị tôi đều không thích anh ấy.

  • Các danh từ giữ chức năng Tân Ngữ trong câu

Ex: Chi knows neither English nor China.
Dịch: Chi không biết cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

  • Các động từ giữ chức năng Vị ngữ trong câu

Ex: Mr.Sam will neither call you nor send you message
Dịch: Ông Sam sẽ không gọi hay nhắn tin cho bạn

  • Các tính từ

Ex: He is neither smart nor handsome
Dịch: Anh ấy vừa không thông minh lại không đẹp trai

  • Các mệnh đề

Ex: Neither they invited me to the party nor I want to go there
Dịch: Họ không mời tôi đến bữa tiệc mà tôi cũng không muốn tới.

**Để trải nghiệm phương pháp Phản xạ truyền cảm hứng độc quyền của Ms Hoa, các bạn để lại thông tin tại đây nha:

III. Mẹo phân biệt Neither nor và Either or

 

Phân biệt Either or và Neither nor

Phân biệt Either or và Neither nor

1/ Bản chất 

Neither nor mang nghĩa phủ định còn ngược lại Either or mang nghĩa khẳng định.Vì thế về bản chất, hai cấu trúc này hoàn toàn khác nhau.

Ex: Neither she nor her husband will go aboard this weekend.
Dịch: Cả cô ấy và chồng đều sẽ không đi ra nước ngoài vào cuối tuần này.
Ex: Either she or her husband will go aboard this weekend.
Dịch: Cô ấy hoặc chồng sẽ đi ra nước ngoài vào cuối tuần này

2/ Sử dụng

Either or được sử dụng khi muốn đưa ra sự lựa chọn giữa 1 trong 2 khả năng, hoặc cái này hoặc cái còn lại. Còn Neither nor được sử dụng để đưa ra sự phủ định rằng cả hai sự vật đều không được chọn hoặc hai sự kiện đều không xảy ra.

Ex: Either Thao or Huyen was absent from English class yesterday.
Dịch: Thảo hoặc Huyền đã vắng mặt ở lớp Tiếng Anh ngày hôm qua.
Ex: Neither Thao nor Huyên was absent from English class yesterday.
Dịch: Thảo và Huyền đều không vắng mặt ở lớp Tiếng Anh ngày hôm qua.

BỘ GIÁO TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TỔNG HỢP 4 KỸ NĂNG CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT THPT QG MÔN TIẾNG ANH NĂM 2021

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ CHỈ NƠI CHỐN (PHẦN 1)

PHRASAL VERB LÀ GÌ? TRỌN BỘ 200 PHRASAL VERBS THÔNG DỤNG NHẤT

 

IV. Một số lưu ý khi sử dụng Neither nor và Either or

1/ Neither nor = Not either or

Vì bản thân Neither nor đã mang nghĩa phủ định, chính vì thế khi dùng cấu trúc này ta không thêm “not” vào trong câu. “Not” được sử dụng khi đi cùng với Either or thể hiện hàm ý cả hai sự vật/sự việc đều đều không được chọn. Và ta có cấu trúc: Neither nor = Not either or

Ex: Susan likes studying neither Math nor Physical = Susan doesn’t like either Math or Physical.
Dịch: Susan không thích học cả Toán và Vật Lý

Either vs Neither

Either vs Neither

2/ Sử dụng Neither nor và Either or trong câu Đảo ngữ

Câu đảo ngữ thường xuyên xuất hiện trong đề thi những năm gần đây và được đánh giá là một dạng câu hỏi khó. Khi Neither nor và Either or áp dụng vào câu đảo ngữ sẽ có cấu trúc như nào nhỉ? Cùng tìm hiểu ngay nhé:
Câu đảo ngữ xuất hiện Neither nor

S­1 + V ­(phủ định). Neither/Nor + Trợ động từ (khẳng định) + S2.
Neither + Trợ động từ + S + V (khẳng định) + nor + V2 (khẳng định).


Ex: Lan didn’t go to school yesterday. Neither did Mai.
Dịch: Lan không đến trường ngày hôm qua. Mai cũng thế
Ex: Neither did Lan go to school nor study English yesterday.
Dịch: Lan không đến trường hay học tiếng Anh ngày hôm qua.

Câu đảo ngữ xuất hiện Either or

S1 + V(phủ định) …. S2 + Trợ động từ (phủ định), either.


Ex: An didn’t wash her clothes. Her brother didn’t, either
Dịch: An không giặt quần áo của cô ấy. Anh trai cô ấy cũng vậy.

V. Bài tập vận dụng Neither nor và Either or

Exercise 1: Complete the sentences. Use: either, or, neither, nor
1. _______________ the UK _______ Spain are in Asia. 
2. Let’s meet on _______________ Monday or Tuesday. 
3. They weren’t at _______________ of the stores. 
4. Neither Maria _______ Eduardo was at home. 
5. _______________ of the answers is correct. Try again. 
6. Either it will rain tomorrow, _______ it won’t rain. 
7. The hat was _______________ too large, _______ too small. I was the right size. 
8. _______________ of the movies were interesting. They were both boring. 
9. _______________ of my classmates could come to the party. They were both sick. 
10. I don’t like _______________ of those two coffee shops. 
11. _______________ cats _______ dogs are allowed in the restaurant. 
12. We can take a flight at _______________ one o’clock _______ three-thirty. 
13. _______________ Vancouver nor Toronto is the capital city of Canada. 
14. Either tomorrow _______ the day after tomorrow is a good day to meet. 
15. I can’t find _______________ of my pencils

Exercise 2: Combine the following sentences using neither…nor…
1. He cannot speak English. He cannot write English.
2. He did not eat the cake himself. He did not let others eat it.
3. You should not meet him. You should not talk to him.
4. She has not eaten anything in two days. She hasn’t slept either.
5. The old woman cannot walk. She cannot talk.
6. She is not beautiful. She is not intelligent.
7. He does not attend the class regularly. He does not learn his lessons either.
8. This book is not interesting. It is not useful either.
9. James did not pass the test. Peter did not pass the test.
10. Mike does not play cricket. His brother also does not play cricket.

Answer Key
Exercise 1:
1. Neither / nor 
2. either 
3. either 
4. nor 
5. Neither 
6. or 
7. neither / nor 
8. Neither 
9. Neither 
10. either 
11. Neither / nor 
12. either / or 
13. Neither 
14. or 
15. either
Exercise 2: 
1. He can neither speak nor write English.
2. He neither ate the cake himself nor allowed others to eat it.
3. You should neither meet him nor talk to him.
4. She has neither eaten anything nor slept in two days.
5. The old woman can neither walk nor talk.
6. She is neither beautiful nor intelligent.
7. He neither attends the class regularly nor learns his lessons.
8. This book is neither interesting nor useful.
9. Neither James nor Peter passed the test.
10. Neither Mike nor his brother plays cricket.

Cô tin rằng phân biệt được bản chất và ý nghĩa của Either or và Neither nor sẽ giúp các bạn cải thiện cũng như làm tốt hơn trong các bài tập ngữ pháp của mình!

Nếu gặp khó khăn trong việc học và cần được tư vấn hỗ trợ, bạn hãy điền thông tin vào mẫu sau nhé: