Ms Dương Tâm - Smiley messenger

Thứ hai ngày 20 thg 06 năm 2016
Ms Dương Tâm - Smiley messenger
Trích dẫn yêu thích của cô về dạy và học chính là: Đỉnh cao nghệ thuật mà một người thầy có thể tạo ra là đánh thức niềm vui trong kho tàng tri thức và khát khao diễn đạt. Câu nói này đã ảnh hưởng rất lớn tới phương pháp giảng dạy của cô

Hi guys,

My favorite quote about learning and teaching is “It is the supreme art of the teacher to AWAKEN JOY in creative expression and knowledge”_ Albert Einstein. This quote has influenced greatly on how my teaching method is since I chose my career as an English teacher. In every lesson, I focus on not only giving my students knowledge but also inspiring them to learn, to love and to live English.

Actually, becoming an English teacher is just like my destiny. As I am passionate about making friends and learning about new things from people in different countries, I have taken up learning English as one of my hobbies when I was a student.

I always tell my students that: What I bring them in every class is “Inspiration” and what they bring me is also “Inspiration”. Coming to class every day and seeing both there sparkling faces and their improvement in learning bring me happiness.

“There is no end to education. It is not that you read a book, pass an examination, and finish with education. The whole of life, from the moment you are born to the moment you die, is a process of learning”. Jiddu Krishnamurti

So, my beloved students, let’s keep learning and discovering the beauty of English with me.

Come to join us at Ms Hoa Communication to have fun and be inspired to learn English.

From Ms Dương Tâm – Smiley Messenger with LOVE <3

------------------------------------------------------------------------------

Chào tất cả các em,

Trích dẫn yêu thích của cô về dạy và học chính là: Đỉnh cao nghệ thuật mà một người thầy có thể tạo ra là đánh thức niềm vui trong kho tàng tri thức và khát khao diễn đạt. Câu nói này đã ảnh hưởng rất lớn tới phương pháp giảng dạy của cô. Trong mỗi bài học, không chỉ tập trung đem lại kiến thức cho học viên, cô cũng muốn tạo cảm hứng để các em tìm hiểu, yêu và sống bằng tiếng Anh.

Trên thực tế, trở thành một giáo viên tiếng Anh giống như định mệnh của cô vậy. Vì cô khát khao kết bạn và học hỏi nhiều điều mới mẻ từ những người bạn ở các nước khác nhau, chính vì vậy ngay từ khi còn là sinh viên cô đã biến việc học tiếng Anh trở thành sở thích của mình.

Cô luôn nói với học viên của mình rằng, những gì cô truyền tải cho các em qua mỗi buổi học là "cảm hứng" và những gì các em mang lại cho cô cũng chính là "cảm hứng". Mỗi ngày đến lớp, được nhìn thấy những gương mặt sáng ngời cùng sự tiến bộ trong học tập của các em khiến cô rất hạnh phúc.

"Không có kết thúc để giáo dục. Nó không phải là bạn đọc một cuốn sách, vượt qua một kỳ thi, và kết thúc với giáo dục. Toàn bộ cuộc sống, từ lúc bạn được sinh ra vào thời điểm bạn chết, là một quá trình học tập ". Jiddu Krishnamurti

Vì vậy, các học viên yêu quý của cô, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục học hỏi và khám phá vẻ đẹp của tiếng Anh nhé.