Đội ngũ Sứ giả Truyền cảm hứng
Nhận lộ trình giao tiếp bài bản
Cùng học bổng lên tới 1 triệu đồng
Tiếng Anh giao tiếp