(Bổ trợ phát âm) - 44 video dạy phát âm các âm trong tiếng Anh

(Bổ trợ phát âm) - 44 video dạy phát âm các âm trong tiếng Anh
Đây là tổng hợp 44 âm cơ bản trong tiếng Anh, các em luyện tập thật kĩ nhé <3

Để phát âm chuẩn tiếng Anh và tránh các phát âm "chết người" có thể xẩy ra khi giao tiếp tiếng Anh thì các em cần phải luyện tập các âm ipa (âm cơ bản trong tiếng Anh) thật kĩ nhé. Việc này có thể nhàm chán nhưng nó sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình học tiếng Anh sau này, đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp.

Lưu ý: Trong video đã có hướng dẫn KHẨU HÌNH MIỆNG - các em nhớ luyện tập theo để phát âm thật chuẩn nhé!

Xem bài 44 âm cơ bản trong tiếng Anh - video minh họa người đọcipa 44 sounds by sozoexchange tại đây

Chi tiết:
☀ Short vowel (Nguyên âm ngắn)
1. /ɪ /2. /ʊ/
 
3. /ʌ /

4. /ɒ /

5. /е /

6. /æ/

7. /ǝ/

☀ Long vowel (Nguyên âm dài)
8. /i:/
http://www.youtube.com/watch?v=z7D7pH48RoM
9. /ɑ:/
http://www.youtube.com/watch?v=uE94OjwAKJU 
10. /u:/
http://www.youtube.com/watch?v=CCbKZRssQJU 
11. /ɔ:/
http://www.youtube.com/watch?v=oqXez1WXsyM 
12. /ɜ:/
http://www.youtube.com/watch?v=D1OutP5DZxU 

☀ Diphthong (Nguyên âm đôi)
13. /ɔɪ/
http://www.youtube.com/watch?v=FvQi8BTiQPc 
14. / ɪǝ /
http://www.youtube.com/watch?v=wkvrp4IHtVk 
15. /аɪ/
http://www.youtube.com/watch?v=syOboiPKJ-Y 
16. /еɪ /
http://www.youtube.com/watch?v=o3nYApTehqw 
17. /аʊ /
http://www.youtube.com/watch?v=BdJqlnX1tAo 
18. / ʊǝ /
http://www.youtube.com/watch?v=yjCQ_0PCQeA 
19. / ǝʊ /
http://www.youtube.com/watch?v=Jvb1Mb6L96s 
20. / еǝ /
http://www.youtube.com/watch?v=h4xl55wwhB0 

☀ unvoiced consonant (Phụ âm không thanh)
21. / p /
http://www.youtube.com/watch?v=D7XtA8kYPtc 
22. / t /
http://www.youtube.com/watch?v=5BUm55bm9IU 
23. / ʧ /
http://www.youtube.com/watch?v=GkGOhcJsHKs 
24. / k /
http://www.youtube.com/watch?v=FG6wyrrFD0M 
25. / f /
http://www.youtube.com/watch?v=skxFpDOiMv4 
26. / s /
http://www.youtube.com/watch?v=hyWf5gEuxlg 
27. /θ/
http://www.youtube.com/watch?v=vb5gR14tnzI 
28. / ʃ /
http://www.youtube.com/watch?v=DIEuK0qX50M 

☀ voiced consonant (Phụ âm có thanh)
29. b
http://www.youtube.com/watch?v=gQRTF4HaXP0 
30. / d /
http://www.youtube.com/watch?v=e4o4IgUfXtM 
31. / ʤ /
http://www.youtube.com/watch?v=EFuW11-WJCo 
32. / g /
http://www.youtube.com/watch?v=rlpimP3-mZU 
33. / v /
http://www.youtube.com/watch?v=8PCSIfYOPqw 
34. / z /
http://www.youtube.com/watch?v=Q3W7wX6METU 
35. /ð/
http://www.youtube.com/watch?v=BZLTg1YjTxc 
36. / ʒ /
http://www.youtube.com/watch?v=95YT_yaLxWM 

☀ Other consonant (Phụ âm khác)
37. /m/
http://www.youtube.com/watch?v=tAZkiq5QRtI 
38. /n/
http://www.youtube.com/watch?v=UNnLqh9Vo1Q 
39. /ŋ /
http://www.youtube.com/watch?v=2p7pJmK6dQo 
40. /h/
http://www.youtube.com/watch?v=9kc6Q4EmHpc 
41. / L /
http://www.youtube.com/watch?v=uGjU9-E2aBs 
42. / r /
http://www.youtube.com/watch?v=ez4A0JBK6AI 
43. / w /
http://www.youtube.com/watch?v=2a0__5S0TP4 
44. /J/
http://www.youtube.com/watch?v=8ZJwIAtujuw