Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh Căn bản bạn cần nắm vững

Thứ ba ngày 18 thg 02 năm 2020
Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh Căn bản bạn cần nắm vững
Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh cực kì quan trọng đối với việc học tiếng anh. Đây là nền tảng để bạn phát triển sự thông thạo về ngôn ngữ trong các kĩ năng nghe - nói - đọc - viết.

Tất cả các câu trong tiếng Anh đều được hình thành bởi 2 thành phấn đó là: Chủ ngữ và Vị ngữ ( Các động từ ).

  • Chủ ngữ: Có thể là người hay vật hoặc một điều gì đó được mô tả trong câu.
  • Động từ: Là hành động mà người hoặc vật thực hiện trong câu.

Nếu một câu thiếu đi chủ ngữ hay động từ nó không thể hình thành một câu hoàn chỉnh. Ví dụ trong câu “go to bed” chúng ta sẽ không thể hiểu ý nghĩa hoàn chỉnh của câu! Hãy cùng tìm hiểu cách để tạo thành câu hoàn chỉnh thông qua các yếu tố cơ bản dưới đây nhé!

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh

I. Các yếu tố cơ bản của một câu hoàn chỉnh

Mệnh đề độc lập: Một mệnh đề độc lập có thể đứng một mình như một câu. Nó chứa một chủ đề và một động từ và là một ý tưởng hoàn chỉnh.

Ví dụ: Hereadsmany books.

Mệnh đề phụ thuộc: Mệnh đề phụ thuộc không phải là câu hoàn chỉnh. Nó phải được gắn liền với một điều khoản độc lập để trở nên hoàn chỉnh. Điều này cũng được gọi là một điều khoản phụ.

Ví dụ: Because he reads many books,…

Chủ ngữ: Một người, động vật, địa điểm, sự vật hoặc khái niệm thực hiện một hành động. Xác định chủ ngữ trong câu bằng cách đặt câu hỏi ai là ai hay gì?

Ví dụ: I like music.

Động từ : Thể hiện những gì con người, động vật, địa điểm, sự vật hoặc khái niệm làm. Xác định động từ trong câu bằng cách đặt câu hỏi Đạo hành động hay chuyện gì đã xảy ra?

Ví dụ: I likemusic.

Đối tượng : Một người, động vật, địa điểm, sự vật hoặc khái niệm nhận được hành động. Xác định đối tượng trong câu bằng cách đặt câu hỏi Chủ đề đã làm gì? hoặc ai gửi cho ai? / Dành cho ai?

Ví dụ:I like music.

Cụm từ giới từ : Cụm từ bắt đầu bằng giới từ (nghĩa là in, at for, đằng sau, cho đến, sau, trong, trong) và sửa đổi một từ trong câu. Một cụm từ giới từ trả lời một trong nhiều câu hỏi. Dưới đây là một vài ví dụ: ở đâu? Khi nào? Bằng cách nào?"

Ví dụ:Ilike music in the library.

Một số cấu trúc ngữ pháp có thể bạn quan tâm
1. Câu điều kiện trong tiếng anh
2. Câu đề nghị
3. Câu bị động 

II. Các loại câu trong tiếng Anh bạn cần nắm vững

1. Câu đơn: Chứa một chủ ngữ , một động từ và nó cũng có thể có một đối tượng và bổ nghĩa. Tuy nhiên, nó chỉ chứa một mệnh đề độc lập.

Ví dụ: I rode my bike – Tôi đạp xe

She wrote.

2. Câu ghép : Một câu ghép chứa ít nhất hai mệnh đề độc lập. Hai mệnh đề độc lập này có thể được kết hợp với nhau bằng  dấu phẩy hoặcdấu chấm phẩy .

Ví dụ: I got in my car, and I drove into town – Tôi lên xe và lái xe vào thị trấn

She completed her literature review,andshe created her reference list.

Trong câu này mỗi mệnh đề đều có thể đứng độc lập tạo thành câu hoàn chỉnh

3. Câu phức: Một câu phức tạp chứa ít nhất một mệnh đề độc lập và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề phụ thuộc có thể đề cập đến chủ đề ( ai, trong đó ) trình tự  thời gian ( kể từ khi, trong khi ) hoặc các yếu tố nguyên nhân ( bởi vì, nếu ) của mệnh đề độc lập.

Nếu một câu bắt đầu bằng mệnh đề phụ thuộc, hãy lưu ý dấu phẩy sau mệnh đề này.Mặt khác, nếu câu bắt đầu bằng một mệnh đềđộc lập, không có dấu phẩy ngăn cách hai mệnh đề.

Ví dụ: Although she completed her literature review,she still needed to work on her methods section.


Trên đây là những cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản mà bạn cần nắm vững. Đây là một trong các bước căn bản đầu tiên giúp bạn có những bước đi vững chắc để chinh phục ngôn ngữ phổ biến toàn cầu này.

Chúc các bạn học tốt!

>>> Vì sao nên học tiếng Anh giao tiếp thay vì IELTS hay TOEIC? 

Để được tư vấn miễn phí về lộ trình học giao tiếp cho người mất gốc, các bạn để lại thông tin tại đây để được hỗ trợ nhé!