Tất tần tật về các từ loại trong tiếng Anh

Thứ sáu ngày 21 thg 02 năm 2020
Tất tần tật về các từ loại trong tiếng Anh
Việc nắm vững các từ loại trong tiếng Anh sẽ giúp các bạn tự tin khi giao tiếp và đạt được điểm cao trong các bài kiểm tra hay bài thi. Nhưng để phân biệt được các từ loại này trong câu không phải là điều đơn giản. Hiểu rõ điều đó cô Hoa đã giúp các bạn tổng hợp các từ loại trong tiếng Anh qua bài viết dưới đây. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Các từ loại trong tiếng Anh

I. Danh từ

Danh từ (Nouns): Là từ dùng để chỉ người, sự việc, sự việc, hiện tượng hay nơi chốn. Thường được ký hiệu là N.

Dựa vào tính chất, đặc điểm danh từ có thể được chia thành 2 loại:

 • Danh từ cụ thể
 • Danh từ trừu tượng

Và dựa vào tính chất đặc điểm có thể chia danh từ thành:

 • Danh từ đếm được
 • Danh từ không đếm được

từ loại trong tiếng anh

II. Động từ

Động từ (Verbs): Là từ loại diễn tả một hành động, một tình trạng hay một cảm xúc. Nó xác định chủ từ làm hay chịu đựng một điều gì.

Trong tiếng anh có các dạng động từ;

 • Động từ Tobe
 • Động từ thường
 • Động từ khuyết thiếu
 • Trợ động từ

III. Tính Từ

Tính từ (Adjectives): Là từ cung cấp tính chất cho danh từ, làm cho danh từ rõ nghĩa hơn, chính xác và đầy đủ hơn.

Các dạng tính từ trong tiếng Anh.

 • Tính từ chỉ sự miêu tả: nice, green, blue, big, good, a colorful room, a good boy, a big house.
 • Tính từ chỉ mức độ: là những tính từ có thể diễn tả tính chất hoặc đặc tính ở những mức độ (lớn , nhỏ..) khác nhau. Những tính từ này có thể dùng ở dạng so sánh hoặc có thể phẩm định bởi các phó từ chỉ mức độ như very, rather, so...   small smaller smallest
 • Tính từ chỉ số đếm: bao gồm tính từ chỉ số đếm (cardianls) như one, two, three... và những tính từ chỉ số thứ tự (ordinals) như first, second, third,..
 • Đối với các từ chỉ thị: this, that, these,those; sở hữu (possesives) như my, his, their và bất định (indefinites) như some, many.

IV. Các từ loại khác trong tiếng Anh

Đại từ (Pronouns): Là từ dùng thay cho danh từ để không phải dùng lại danh từ ấy nhiều lần.

* Từ loại trạng từ (Adverbs): Là từ bổ sung ý nghĩa cho một động từ, một tính từ hay một trạng từ khác. Tương tự như tính từ, nó làm cho các từ mà nó bổ nghĩa rõ ràng, đầy đủ và chính xác hơn.

* Từ loại giới từ (Prepositions): Là từ thường dùng với danh từ và đại từ hay chỉ mối tương quan giữa các từ này với những từ khác, thường là nhằm diễn tả mối tương quan về hoàn cảnh, thời gian hay vị trí.

* Từ loại liên từ (Conjunctions): Là từ nối các từ (words), ngữ (phrases) hay câu (sentences) lại với nhau. Ex: Peter and Bill are students. He worked hard because he wanted to succeed.

*Từ loại thán từ (Interjections): Là từ diễn tả tình cảm hay cảm xúc đột ngột, không ngờ. Các từ loại này không can thiệp vào cú pháp của câu.


 

Trên đây là một số từ loại trong tiếng Anh việc nắm rõ các loại từ này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong quá trình giao tiếp hay làm bài kiểm tra.

Chúc các bạn học tốt!

Nếu cần tư vấn miễn phí về lộ trình học giao tiếp cho người mất gốc, các bạn để lại thông tin tại đây để được hỗ trợ nhé!