Bài dự thi Ngàn Lời Tri Ân

Bài dự thi Ngàn Lời Tri Ân

Phạm Văn Sơn - S92 - Nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của Ms Hoa Giao Tiếp và sự dạy dỗ ân cần của cô Lan Phương, đã tạo cho em kiến thức cũng như tăng thêm tình yêu tiếng anh rất nhiều!

Cùng cảm nhận tình cảm chân thành của Văn Sơn dành cho sứ giả tại Ms Hoa Giao Tiếp qua Ngàn Lời Tri Ân 20.11 và bình chọn cho bạn ấy nhé.
xem thêm

Nguyễn Văn Linh - S92 - I and my two friends to the center to learn the first lesson. where we met Ms Phương and exposed her method is a very sociable and cheerful enthusiasm, and we are well - acquainted with Ms Nhung...

Cùng cảm nhận tình cảm chân thành của Văn Linh dành cho sứ giả tại Ms Hoa Giao Tiếp qua Ngàn Lời Tri Ân 20.11 và bình chọn cho bạn ấy nhé.
xem thêm

Hoàng Huy Thục - S90 - Thực sự phương pháp này đã làm cho tôi mê mẩn và mong muốn được đi học như thời học sinh tôi mê những môn khoa học vậy.

Cùng cảm nhận tình cảm chân thành của Huy Thục dành cho sứ giả tại Ms Hoa Giao Tiếp qua Ngàn Lời Tri Ân 20.11 và bình chọn cho bạn ấy nhé.
xem thêm