Bài dự thi Ngàn Lời Tri Ân

Bài dự thi Ngàn Lời Tri Ân

Nguyễn Khánh Ngọc - S90 - Học cùng cô em thấy mình năng động hơn, kiến thức mở mang nhiều hơn và đặc biệt là em không còn ngại khi giao tiếp.

Cùng cảm nhận tình cảm chân thành của Khánh Ngọc dành cho sứ giả tại Ms Hoa Giao Tiếp qua Ngàn Lời Tri Ân 20.11 và bình chọn cho bạn ấy nhé.
xem thêm

Đỗ Anh - S93 - Đến với Ms Hoa em tìm được cảm hứng với tiếng anh và tự tin hơn khi học xong mình luôn sẵn sàng giao tiếp bằng tiếng anh

Cùng cảm nhận tình cảm chân thành của Đỗ Anh dành cho sứ giả tại Ms Hoa Giao Tiếp qua Ngàn Lời Tri Ân 20.11 và bình chọn cho bạn ấy nhé.
xem thêm