Advanced Grammar

Unit 13: Những lỗi thường gặp với dạng số nhiều trong tiếng Anh

 Unit 13: Những lỗi thường gặp với dạng số nhiều trong tiếng Anh
Bài giảng ngày hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn những lỗi thường gặp khi dùng dạng số nhiều trong danh từ của tiếng Anh. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Những lỗi nhầm lẫn về các dạng số nhiều trong quá trình học Tiếng anh và làm bài tập là lỗi thường gặp ở rất nhiều bạn. Bài giảng ngày hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn những lỗi thường gặp khi dùng dạng số nhiều trong danh từ của tiếng Anh.

Cùng xem một số ví dụ sau nhé!

Economics is/ are very important.

The children is/are asleep.  

The fish is/are very beautiful.

Đáp án là gì nhỉ? Trước khi tìm hiểu đáp án, chúng ta sẽ có những quy tắc nhất định sau trong khi chia dạng số nhiều của danh từ.

Irregular singular nouns (danh từ bất quy tắc số ít)

Irregular plural nouns (danh từ bất quy tắc số nhiều)

Irregular unchanging nouns (danh từ bất quy tắc không thay đổi dạng)

Politics

The news

Mathematics

Ethics

 

  • Vs/es;
  • Is

Children

Mice

Men/women

Geese

Feet

  • Vbare
  • Are

Fish

Deer

Goose

Sheep

 

  • Vs/es or is
  • V bare or are

Từ bảng quy tắc trên, ta có thể thấy:   

  • Những danh từ “politics-news..” đi với động từ số ít;
  • Những danh từ “children, women..” đi với động từ số nhiều;
  • Những danh từ dạng thức không thay đổi “fish-goose” tùy trường hợp để dùng. Ví dụ: this fish is nhưng “those fish are..”

Quay lại bài tập ở trên ta sẽ có đáp án cho các bài tập Tiếng anh sau:

Economics is very important.

The children are asleep.

The fish is very beautiful.       

Cùng mshoagiaotiep.com luyện một số bài tập dưới đây nhé!

Luyện tập