Advanced Grammar

Advanced Grammar

Unit 15: Phân biệt Most, most of, almost, và the most

Most, Most of và Almost cùng mang nghĩa là "hầu hết' nhưng lại có cách sử dụng rất khác nhau. Vậy nên phân biệt thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.
xem thêm

Unit 14: Phân biệt "rise" và "raise"

Làm sao để phân biệt khi nào dùng rise khi nào dùng raise? Cùng cô tìm hiểu các bạn nhé!
xem thêm

Unit 13: Những lỗi thường gặp với dạng số nhiều trong tiếng Anh

Bài giảng ngày hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn những lỗi thường gặp khi dùng dạng số nhiều trong danh từ của tiếng Anh. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!
xem thêm

Unit 12: Phân biệt cách sử dụng "Lie" và "Lay"

Nhiều người Mỹ thường xuyên nhầm lẫn giữa hai từ "lie" và "lay". Lý do đầu tiên là nghĩa của hai từ có sự tương đồng nhất định.
xem thêm

Unit 11: 8 common English errors – 8 lỗi thường gặp trong tiếng Anh

Hôm nay cùng Ms Hoa Giao tiếp khám phá các lỗi thường gặp trong tiếng Anh các bạn nhé
xem thêm

Unit 10: Must in talking about obligation, policy

Khi nói về luật lệ và nghĩa vụ, chúng ta hay dùng must và have to. Vậy hãy thử nhớ lại về kiến thức cơ bản về chúng và áp dụng trong giao tiếp công việc ...
xem thêm