[Khóa giao tiếp online miễn phí] Unit 3: Who I Love - Family
Nội dung bài học

Các em thân mến,

Vậy là chúng ta đã đi được 1/5 hành trình khóa 10 buổi miễn phí cho người mất gốc rồi đó. Tiếp nối chủ đề Where I Work, hôm nay cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu về topic vô cùng thân thuộc: "Who I Love - Family". Làm thế nào để xác lập được một cuộc hội thoại trôi chảy về Family trong tiếng Anh đây? Chúng ta xem qua đoạn hội thoại dưới đây trước nha:

Josh: Do you have a brother or sister?

Mickey: Yes, I have a brother. His name is Jason and he is 25 years old. He works as a sales representative at ATP company. He is tall and muscular.

Josh: What is his personality?

Mickey: He is a very caring and friendly person.


Như các em đã thấy, điều đầu tiên khi nói về gia đình là chúng ta phải giới thiệu được các thông tin cơ bản về tên, tuổi, nghề nghiệp. Sau đó đi sâu hơn về ngoại hình và tính cách nhé. Ngoài các từ vựng liên quan, chúng ta sẽ sử dụng các cấu trúc sau:

1. Basic information

(Name + Age + Job title)

He is/His name is + _______.

He is _______ years old.

He is a/an _______/He works as a/an _______

2. Appearance

He looks _______

He is _______

3. Personality

He is _______.

He is a/an _______ person.


Khá đơn giản phải không nào? Tuy nhiên để có thể dễ dàng nhớ các từ vựng và cấu trúc kể trên, các em hãy áp dụng Phương pháp phản xạ từ vựng như cô vẫn thường khuyên các em nhé. Đây là sự kết hợp giữa việc học từ, body languagerepeat (lặp từ) để nhớ lâu, hình thành phản xạ và khi cần sử dụng chúng, em sẽ bật ra thật nhanh đó. Phương pháp này đang được cô áp dụng tại các lớp của Ms Hoa Giao tiếp và đã đem lại hiệu quả rõ rệt cho các học viên.

  • TÌM HIỂU THÊM VỀ PHƯƠNG PHÁP NÀY TẠI ĐÂY
  • ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ PHƯƠNG PHÁP NÀY TẠI ĐÂY

Nào, bây giờ thì xem bài giảng cùng cô các em nhé!

Nội dung bài học

Các em thân mến,

Vậy là chúng ta đã đi được 1/5 hành trình khóa 10 buổi miễn phí cho người mất gốc rồi đó. Tiếp nối chủ đề Where I Work, hôm nay cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu về topic vô cùng thân thuộc: "Who I Love - Family". Làm thế nào để xác lập được một cuộc hội thoại trôi chảy về Family trong tiếng Anh đây? Chúng ta xem qua đoạn hội thoại dưới đây trước nha:

Josh: Do you have a brother or sister?

Mickey: Yes, I have a brother. His name is Jason and he is 25 years old. He works as a sales representative at ATP company. He is tall and muscular.

Josh: What is his personality?

Mickey: He is a very caring and friendly person.


Như các em đã thấy, điều đầu tiên khi nói về gia đình là chúng ta phải giới thiệu được các thông tin cơ bản về tên, tuổi, nghề nghiệp. Sau đó đi sâu hơn về ngoại hình và tính cách nhé. Ngoài các từ vựng liên quan, chúng ta sẽ sử dụng các cấu trúc sau:

1. Basic information

(Name + Age + Job title)

He is/His name is + _______.

He is _______ years old.

He is a/an _______/He works as a/an _______

2. Appearance

He looks _______

He is _______

3. Personality

He is _______.

He is a/an _______ person.


Khá đơn giản phải không nào? Tuy nhiên để có thể dễ dàng nhớ các từ vựng và cấu trúc kể trên, các em hãy áp dụng Phương pháp phản xạ từ vựng như cô vẫn thường khuyên các em nhé. Đây là sự kết hợp giữa việc học từ, body languagerepeat (lặp từ) để nhớ lâu, hình thành phản xạ và khi cần sử dụng chúng, em sẽ bật ra thật nhanh đó. Phương pháp này đang được cô áp dụng tại các lớp của Ms Hoa Giao tiếp và đã đem lại hiệu quả rõ rệt cho các học viên.

  • TÌM HIỂU THÊM VỀ PHƯƠNG PHÁP NÀY TẠI ĐÂY
  • ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ PHƯƠNG PHÁP NÀY TẠI ĐÂY

Nào, bây giờ thì xem bài giảng cùng cô các em nhé!