Tiếng Anh Chuyên ngành

Tiếng Anh Chuyên ngành

Unit 7: Từ vựng hướng dẫn di chuyển máy bay

Cùng cô tìm hiểu về từ vựng hướng dẫn di chuyển máy bay nhé!
xem thêm

Unit 6: Từ vựng miêu tả kí hiệu (signals) hạ cánh máy bay

Hãy cùng cô tìm hiểu về những kí hiệu, biển báo khi hạ cánh máy bay các bạn nhé!
xem thêm

Unit 5: Từ vựng miêu tả phương tiện giao thông (Vehicles) trong Hàng không

Cùng co tìm hiểu những từ vựng về phương tiên giao thông thường xuyên được sử dụng ở sân bay các bạn nhé!
xem thêm

Unit 4: Từ vựng về điều kiện thời tiết trong hàng không

Cùng cô tìm hiểu về từ vựng về điều kiện thời tiết trong hàng không các bạn nhé!
xem thêm

Unit 3: Từ vựng miêu tả bộ phận máy bay (Airplane parts)

Cùng cô tìm hiểu các từ vựng về các bộ phận trên máy bay các bạn nhé!
xem thêm

Unit 2: 10 từ vựng hữu ích trên máy bay (10 words on the airplane)

Cùng cô tìm hiểu một số từ vựng hữu ích khi đi máy bay các bạn nhé!
xem thêm