Tiếng Anh Chuyên ngành

Tiếng Anh Chuyên ngành

Unit 4: 6 Cụm từ mô tả phương pháp điều tra thị trường (Market research)

Hãy cùng cô tìm hiểu về các cụm từ về điều tra nghiên cứu thị trường nhé!
xem thêm

Unit 3: Một số nghề nghiệp phổ biến trong lĩnh vực Marketing.

Hãy cùng cô tìm hiểu về một số cụm từ mô tả phương pháp điều tra thị trường dưới đây các bạn nhé!
xem thêm

Unit 2: 7 từ vựng phổ biến trong quảng cáo việc làm (Job ads)

Cùng cô tìm hiểu về 7 cụm từ phổ biến được dùng thường xuyên trong các bài quảng cáo việc làm nhé các bạn!
xem thêm

Unit 1: 10 thuật ngữ với “brand”

Cùng cô tìm hiểu các từ vựng về "brand name " nhé các bạn!
xem thêm

Unit 9: Từ vựng miêu tả nguyên nhân máy bay phải hạ cánh khẩn cấp

Hôm nay hãy cùng cô tìm hiểu về một số từ vựng miêu tả nguyên nhân máy bay phải hạ cánh khẩn cấp các bạn nhé!
xem thêm

Unit 8: Cụm động từ hướng dẫn di chuyển máy bay (ground movements)

Cùng cô tìm hiểu về những cụm động từ hướng dẫn di chuyển máy bay nhé!
xem thêm