Tiếng Anh Chuyên ngành

Tiếng Anh Chuyên ngành

Unit 2: 7 từ vựng phổ biến trong quảng cáo việc làm (Job ads)

Cùng cô tìm hiểu về 7 cụm từ phổ biến được dùng thường xuyên trong các bài quảng cáo việc làm nhé các bạn!
xem thêm

Unit 1: 10 thuật ngữ với “brand”

Cùng cô tìm hiểu các từ vựng về "brand name " nhé các bạn!
xem thêm

Unit 9: Từ vựng miêu tả nguyên nhân máy bay phải hạ cánh khẩn cấp

Hôm nay hãy cùng cô tìm hiểu về một số từ vựng miêu tả nguyên nhân máy bay phải hạ cánh khẩn cấp các bạn nhé!
xem thêm

Unit 8: Cụm động từ hướng dẫn di chuyển máy bay (ground movements)

Cùng cô tìm hiểu về những cụm động từ hướng dẫn di chuyển máy bay nhé!
xem thêm

Unit 7: Từ vựng hướng dẫn di chuyển máy bay

Cùng cô tìm hiểu về từ vựng hướng dẫn di chuyển máy bay nhé!
xem thêm

Unit 6: Từ vựng miêu tả kí hiệu (signals) hạ cánh máy bay

Hãy cùng cô tìm hiểu về những kí hiệu, biển báo khi hạ cánh máy bay các bạn nhé!
xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến