Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế - Marketing

Unit 4: 6 Cụm từ mô tả phương pháp điều tra thị trường (Market research)

Unit 4: 6 Cụm từ mô tả phương pháp điều tra thị trường (Market research)
Hãy cùng cô tìm hiểu về các cụm từ về điều tra nghiên cứu thị trường nhé!

Trong Marketing, trước mỗi chiến dịch quảng bá một sản phẩm ra thị trường, các công ty sẽ phải có những nhận định thật tốt về nhu cầu với sản phẩm và xác định con số thống kê chính xác về nhu cầu của người tiêu dùng. Market research – điều tra thị trường là hoạt động mang lại kết quả chính xác nhất.

Tuy nhiên, có rất nhiều phương pháp điều tra thị trường hiện nay. Cùng mshoagiaotiep tìm hiểu các phương pháp đó nhé!

Trước tiên các bạn lắng nghe 1 file audio sau và trả lời câu hỏi nhé!

“The marketing team at Euphony, a telecoms company, wants to research the market for mobile phones made specifically for children. Listen to the following discussion between three members of the team and make  a note of the six data collection methods they mention.”

Data collection methods

1. ...........................

2............................

3............................

4............................

5............................

6............................

Các bạn so sánh đối chiếu đáp án dưới đây nha!

1. Postal survey điều tra qua thư tín -  Bảng câu hỏi sẽ được gởi đến một số đối tượng. Phương pháp này phụ thuộc vào người trả lời có hứng thú và có vui lòng hợp tác hay không. Nó ít tốn kém hơn những cuộc phòng vấn trực tiếp (vì phải trả công cho người đi làm công việc phỏng vấn) nhưng kết quả có thể gây thành kiến hay không có giá trị vì số lượng người trả lời thường ít.

2. Online survey điều tra qua mạng – công ty sẽ có một bảng khảo sát điều tra, sẽ gửi đến tài khoản email của khách hàng và nhờ khách hàng điền thông tin và ý kiến vào bảng.

3. Individual interview – phỏng vấn trực tiếp cá nhân – công ty sẽ đưa ra các câu hỏi và sẽ hỏi các cá nhân riêng biệt ý kiến về sản phẩm. Phương pháp này sẽ khá tốn thời gian.

4. Focus group – phỏng vấn theo nhóm – sẽ tập hợp một nhóm 3-4. Người tùy theo công ty và sẽ hỏi các câu hỏi liên quan đến sản phẩm. Nhóm người được chọn sẽ đưa ra ý kiến trước những câu hỏi mà người hướng dẫn đặt ra. Nhược điểm của phương pháp này là nhóm người nghiên cứu có thể quá nhỏ, không thể đại diện cho số đông. Ngoài ra, thành kiến của người hướng dẫn có thể ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu.

5. Street interview – phỏng vấn trên đường phố - phương pháp này thường mang lại kết quả chính xác không cao vì đối tượng khách hàng khó xác định

6. Telephone vesury điều tra qua điện thoại – Các cuộc điều tra thăm dò ý kiến những người ở xa hay không tập trung ở một khu vực có thể được thực hiện qua điện thoại. Phương pháp này hữu dụng cho việc nghiên cứu của ngành công nghiệp. Ngoài ra, có thể dùng nó để thăm dò ý kiến nhanh trước những cuộc bầu cử. Phương pháp này phụ thuộc vào việc mọi người có điện thoại và vui lòng trả lời hay không.

Dưới đây là tapescript cho bài hội thoại trên:

Corina 

 

Heike

Well, a postal survey would be quite cheap.

 

That’s true. But I don’t think it would be very effective.

 

Rupert

Neither do I. After all, every time I get one of those I usually put it straight in the bin . And the people who do answer usually skip half the questions. I think an online survey would get much better results.

Corina

well, it would be free, which iss nice, but I don’t think all our customers use our website actually. They tend to buy our phones in shops so I’m not sure how many relevant responses we’d get. We may end up with a skewed sample.

 

Heike

what about individual interviews? If we met people, we could show them a prototype and let them examine it. That way they could give a more informed response.

 

Repert 

Yes, and we’d also have a better response rate. So we could either organize a focus group and invite four to six people to take part or do a street interview, and just stop people on the street and ask them questions. what do you think, Carina??

 

Corinna

Well, both options have their strengths and weaknesses, but to be honest, interviews like that usually cost a fortune. I personally think that a telephone survey is the best. We can look at the user profiles we have and just call members of our target market, you know, parents with young children.

 

Heike

I agree completely. We should definitely focus on our target group.

 

Rupert

Yes, but what about the people without young children like grandparents, who buy the phone as a present for their grandchild.

Heike

Mmm, good point. It looks like we’ll have to