Thực hành Phát âm

Thực hành Phát âm

Unit 3: How to say "shit- sheet" - "beach-bitch"

Trong tiếng Anh, có rất nhiều từ đọc na ná nhau mặc dù viết khác nhau. Do đó, nếu không có cách phát âm trong tiếng Anh đúng, bạn có thể gây hiểu lầm cho ...
xem thêm

Unit 2: 10 ways to say goodbye

Ngoài “Xin chào” thì “Tạm biệt” cũng là cụm từ chúng ta luôn phải sử dụng mỗi ngày, nhưng phải nói lời tạm biệt như thế nào cho thật tự nhiên và ...
xem thêm

Unit 1: 10 ways to say Hello

Chào hỏi là việc đầu tiên mọi người làm khi gặp gỡ bạn bè, người thân, cộng sự của mình mỗi ngày, trong tiếng Việt mình có rất nhiều cách để chào ...
xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến