Speaking & Listening

Unit 2: If you could change one thing about your personality, what would it be and why?

Unit 2: If you could change one thing about your personality, what would it be and why?
Các bạn hãy cùng cô tìm hiểu về việc thay đổi 1 điều về tính cách bạn như thế nào nhé!

Đây thực chất là dạng biến thể của câu hỏi “What are your weaknesses” mà thôi. Với dạng câu hỏi này bạn nên trả lời với những câu kiểu như:

  •  “I am sometimes  impatient with slow performers”
  • “Being very demanding of myself”
  •  “Sometimes I expect too much from others”
  • I’m working on this issue

Vậy format trả lời nên là:

  • Đưa ra vấn đề của bạn;
  • Thể hiện rằng bạn biết vấn đề đó không tốt;
  • Đưa giải pháp cho vấn đề đó;

Sau đây là một số câu trả lời bạn có thể tham khảo:
 

 

"If you could change one thing about your personality, what would it be and why?" (file 01)
Nếu bạn muốn thay đổi 1 điều về tính cách bạn, điều đó sẽ là gì, tại sao bạn lại chọn điều đó?
Short Answers

 


- "I get easily frustrated at people who don't work very hard. But I know people have different work styles and different work habits. So if I could change something, I would like to be more understanding." (file 02)
 

Tôi thường thấy thất vọng với những người làm việc không chăm chỉ.Nhưng tôi biết là mỗi người sẽ có cách làm việc khác nhau . Vì vậy nếu có thể thay đổi điều gì đó , tôi muốn mình thẩu hiểu, cảm thông nhiều hơn.


- "I have high expectations and I have these expectations on others. I think if I was more understanding, I could help other workers improve instead of being disappointed." (file 03)
 

Tôi có tính kỳ vọng cao và tôi hay đặt kỳ vọng vào những người khác. Tôi nghĩ nếu tôi thấu hiểu hơn , tôi đã có thể giúp đỡ các nhân viên khác tiến bộ thay vì việc phải thất vọng .


- "I would like to be more of a risk taker. I always do my work and complete it at an exceptional level, but sometimes taking a risk can make the work even better. I'm working on this by thinking the issue through and weighing the pros and cons." (file 04)
 

Tôi muốn trở thành người ưa mạo hiểm hơn. Tôi luôn làm và hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc, nhưng đôi khi việc mạo hiểm lại có thể khiến công việc tốt hơn.
 


- "I would like to be more of an extrovert. I'm a little quiet and a little closer to the introvert side. I would like to change this because I would appear more friendly." (file 05)

Tôi muốn mình trở thành người hướng ngoại nhiều hơn. Tôi hơi trầm tính ,khép kín và hướng nội . Tôi muốn thay đổi vì muốn mình thân thiện hơn.

Long answer
 

"I wish I was more patient with people. I remember a manager I had a couple of years ago. He was very patient with everyone. Even workers that were not that smart and failed to understand a concept to perform the job. I remember thinking how can this person who can't understand this concept continue to work here. My manager took a different approach. He was understanding of this worker and explained the concept in a different way. He even explained how to view problems from a different perspective. That helped this worker and in time that worker became a strong contributor. So if I could change one thing about me, I would like to be more patient and understanding. I'm taking the steps to change for the better by remembering the actions of my past manager whenever I'm in a similar situation." (file 06)

Tôi ước mình có thể kiên nhân hơn với mọi người . Tôi nhớ một người quản lý cũ của tôi vài năm trước. Ông ấy kiên nhẫn với tất cả mọi người. Thâm chí với cả những người không thông minh , hiểu sai về cách thức làm việc .Tôi đã nghĩ : một người nhân viên như thế lại có thể tiếp tục làm việc ở đây nhỉ. Quản lý của tôi đã tiếp cận nhân viên đó bằng 1 cách rất khác. Thậm chí ông ấy còn giải thích cách làm thế nào để xem xét vấn đề từ mọi góc độ khác nhau . Điều đó đã giúp nhân viên này trở thành một người có đóng góp rất lớn trong quá trình làm việc của mình.Vì vậy nếu tôi có thể thay đổi điều gì đó về bản thân , tôi muốn trở nên kiên nhẫn và hiểu biết hơn. Tôi đang thực hiện từng bước để thay đổi mình tốt hơn bằng cáchghi nhớ những hành động của người quản lý trước đây mỗi khi tôi ở trong một tình huống tương tự.

Cùng luyện thêm 1 số dạng bài tập nữa trên mshoagiaotiep.com nhé!

Luyện tập
Hỗ trợ trực tuyến