Lịch khai giảng HN

Lịch khai giảng HN

Lịch khai giảng các lớp Giao Tiếp Phản Xạ tháng 4/2017 tại Hà Nội

LKG lớp giao tiếp tiếng Anh theo phương pháp Phản Xạ Truyền Cảm Hứng tháng 4 tại Hà Nội.
xem thêm

Lịch khai giảng các lớp Giao Tiếp Phản Xạ tháng 3/2017 tại Hà Nội

Lịch khai giảng khóa tiếng Anh giao tiếp theo Phương pháp Phản Xạ - Truyền Cảm Hứng tại Ms Hoa Giao Tiếp!
xem thêm

Lịch khai giảng các lớp Giao Tiếp Phản Xạ tháng 1+2/2017 tại Hà Nội

Lịch khai giảng khóa tiếng Anh giao tiếp theo Phương pháp Phản Xạ - Truyền Cảm Hứng tại Ms Hoa Giao Tiếp!
xem thêm

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIAO TIẾP PHẢN XẠ THÁNG 12/2016 TẠI HÀ NỘI

Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh giao tiếp theo Phương pháp Phản Xạ - Truyền Cảm Hứng tháng 12 tại Ms Hoa Giao Tiếp!
xem thêm

Lịch khai giảng các lớp Giao Tiếp Phản Xạ tháng 11 tại Hà Nội

Lịch khai giảng khóa tiếng Anh giao tiếp theo Phương pháp Phản Xạ - Truyền Cảm Hứng tại Ms Hoa Giao Tiếp!
xem thêm

LỊCH HỌC CÁC LỚP GIAO TIẾP TẠI HÀ NỘI THÁNG 10/2016 TẠI HÀ NỘI

Các em yêu quý, Vậy là mùa thu đã đến thật rồi. Thời tiết này làm cho cô cảm thấy thật dễ chịu và mong muốn bắt đầu những dự định mới. Còn các em ...
xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến