Cảm nhận học viên

Pro01 - Em đã phát âm tốt hơn và có thể tự tin nói tiếng Anh hơn

Pro01 - Em đã phát âm tốt hơn và có thể tự tin nói tiếng Anh hơn
Sau khóa học này, mình đã biết cách phát âm chuẩn các từ, cách nhấn trong câu, ngữ điệu, nối âm.

 

Chúc các em học tốt tiếng Anh nhé ^^!

http://mshoagiaotiep.com/hoat-dong-ngoai-khoa/dang-ky-test-hoc-thu-phuong-phap-phan-xa-truyen-cam-hung-nd497976.html

Tag:
Hỗ trợ trực tuyến