Cảm nhận học viên

C122 - Lớp đã cho em một cái nhìn mới về tiếng Anh tiếng Anh năng động, vui nhộn, giúp em thêm tự tin hơn trong cuộc sống!

C122 - Lớp đã cho em một cái nhìn mới về tiếng Anh tiếng Anh năng động, vui nhộn, giúp em thêm tự tin hơn trong cuộc sống!

 

Thanks Ms Hoa so much for creating an interesting center. This is the first time I’m interested with an english course. Thanks Mr. Vinh &  TA Huy for all you make for C122 class: crazy, happy, energetic, enthusiasm,...

I will miss you so much! - Thảo Phạm

Lớp đã cho em một cái nhìn mới về tiếng Anh tiếng Anh năng động, vui nhộn, giúp em thêm tự tin hơn trong cuộc sống. Những buổi đi chơi cùng thầy Vinh và anh Huy, để lại nhiều ấn tượng trong tâm trí em. rất vui vì gắn bó với mọi người trong thời gian vừa qua!

Dear Ms Hoa Giao tiếp,

I’m so happy when I join the class C122 where I have new friends and my English improves very much. The class runs in the different way that’s fun, helful, and better than any classes I’ve ever taken part in.

Nice to meet You guys! - Huỳnh Thanh Duy

Tag:
Hỗ trợ trực tuyến