Cảm nhận học viên

Cảm nhận học viên

Không khí học tập sôi nổi của cán bộ Tổng công ty Mạng lưới Viettel tại khu vực Hà Nội

Cảm nhận học viên lớp tiếng Anh doanh nghiệp Tổng Công ty mạng lưới Viettel trụ sở Hà Nội
xem thêm

Cảm nhận học viên lớp Viettel KV3 HCM "Đúng như chúng tôi kì vọng"

Anh ngữ Quốc tế Ms Hoa đã và đang giảng dạy cho gần 1000 cán bộ nhân viên Tổng công ty mạng lưới Viettel tại 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Sau ...
xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến