Advanced Grammar

Unit 20: Phân biệt “TOO/SO” và “EITHER/NEITHER”

Unit 20: Phân biệt “TOO/SO” và “EITHER/NEITHER”
Cùng cô học cách phân biệt các cặp từ TOO/SO, EITHER/NEITHER các bạn nhé!

Hai cặp từ TOO/SOEITHER/NEITHER rất thường được dùng trong văn nói. Tuy nhiên, nhiều người học cảm thấy khó phân biệt cách dùng mỗi từ sao cho đúng. Hôm nay chúng ta sẽ học về 4 từ đặc biệt này nhé!

TOO/SO, EITHER/NEITHER tất cả đều có chung nghĩa là "cũng", nhưng EITHER/NEITHER mang nghĩa phủ định, tức là "cũng không"

* TOO/SO: cặp này chỉ dùng cho câu mang nghĩa khẳng định.

- TOO: dùng cuối câu.     tieng anh tre em

+ A: I LOVE YOU. (anh yêu em)
+ B: I LOVE YOU, TOO. (em cũng yêu anh)


- SO: luôn đứng đầu câu và nó phải mượn trợ động từ phù hợp đi liền sau nó và đứng liền trước chủ ngữ.

-- VD 1:     
+ A: I LOVE ENGLISH. (tôi yêu thích tiếng Anh)
+ B: SO DO I.(tôi cũng vậy)

--VD 2:
+ A: I AM A STUDENT. (tôi là sinh viên)
+ B: SO IS MY YOUNGER BROTHER (em trai tôi cũng vậy).

- EITHER: đứng cuối câu.  

A: I DON'T LIKE FISH. (tôi không thích cá)
B: I DON'T, EITHER. (tôi cũng không)

- NEITHER đứng đầu câu, mượn trợ động từ, trợ động từ đứng liền sau NEITHER và đứng liền trước Chủ ngữ.

A: I DON'T LIKE FISH. (tôi không thích cá)
B: NEITHER DO I. (tôi cũng không)

Hi vọng sau bài chia sẻ các bạn đã nắm được cách dùng của 2 cặp từ kia. Cùng mshoagiaotiep.com luyện một số dạng bài tập nhé!

Luyện tập
Hỗ trợ trực tuyến