Advanced Grammar

Advanced Grammar

Unit 4: Present perfect in your achievement

Thì hiện tại hoàn thành được dùng để nói về một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian diễn ra nó.
xem thêm

Unit 3: Past simple in your educational-professional background

Để nói về những kinh nghiệm cá nhân hay trình độ học vấn, chúng ta sử dụng cấu trúc của thì quá khứ đơn đúng không nhỉ? Cùng tìm hiểu thì quá khứ ...
xem thêm

Unit 2: Present simple in Introducing company

Nắm chắc cấu trúc và cách sử dụng của thì hiện tại đơn để giới thiệu công ty của bạn với đối tác, khách hàng nhé!
xem thêm

Unit 1: What are u doing now? - Present continuous

Để trả lời câu hỏi "What are you doing now?", bạn sẽ cần dùng đến thì hiện tại tiếp diễn. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu thì hiện tại tiếp diễn trong bài ...
xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến